Εσωτερικές Αξιολογήσεις

Εσωτερικές Αξιολογήσεις2023-05-09T09:36:18+00:00

Στις 31 Αυγούστου 2020 ολοκληρώθηκε το πρώτο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Από τότε σύμφωνα με το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, κατατίθενται στη ΜΟΔΙΠ οι ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των νέων ακαδημαϊκών τμημάτων  οι οποίες είναι και διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους.

Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΠΚΔΠΣ)2023-06-12T09:15:01+00:00
Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών (ΠΚΔΠΣ)2023-09-11T09:33:03+00:00
  • Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών (2019-2020)
  • Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών (2020-2021)- Μέρος Α –  Μέρος Β
  • Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Σπουδών (2021-2022)- Μέρος Α –  Μέρος ΒΠαράρτημα
Σχολή Επιστημών Σχεδιασμού2023-09-08T08:24:49+00:00
Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών2023-09-06T11:15:29+00:00
Σχολή Θετικών Επιστημών2023-06-12T09:23:34+00:00
Σχολή Μηχανικών2023-09-19T11:16:46+00:00
Σχολή Επιστημών Υγείας2023-10-16T08:53:06+00:00
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών2023-07-26T08:18:13+00:00
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης2023-09-06T11:18:17+00:00
Go to Top