Έντυπα-Φόρμες

Έντυπα-Φόρμες2021-05-13T10:03:44+00:00

Τα παρακάτω έντυπα δίνονται για τη διευκόλυνση του έργου της αξιολόγησης και της πιστοποίησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων:

Διασφάλιση Ποιότητας2022-10-11T09:24:25+00:00
Πιστοποίηση2024-04-26T09:15:15+00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση2022-09-30T07:22:26+00:00

 

Κριτήρια Εξέτασης Αιτημάτων Πανεπιστημίων2023-02-13T08:45:26+00:00
Διάφορα2022-09-29T10:27:05+00:00
Go to Top