Καθώς το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος λειτουργεί ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακού τομέα από τον Μάιο του 2019 δεν έχει προχωρήσει σε διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης.

Δεν παραλείπουμε όμως να αναφέρουμε ότι όλα τα Ιδρύματα που συνέργησαν στη δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου είχαν πραγματοποιήσει -πριν τη συνέργεια – εξωτερικές αξιολογήσεις οι οποίες είναι αναρτημένες στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ και στις ιστοσελίδες των παλαιών Ιδρυμάτων.