Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών2023-05-25T11:36:52+00:00

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος στη νέα του μορφή θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 4610/2019 (Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις).

Σύμφωνα με το άρθρο 2, τα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Τα νέα Ακαδημαϊκά Τμήματα μπορούν – και κλήθηκαν – να υποβάλουν πρόταση για πιστοποίηση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών τους, μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους λειτουργίας τους (2021).

Παράλληλα, από το 2022, μετά από πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ, ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων πιστοποίησης για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και για το ΚΕΔΙΒΙΜ.

Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών2024-04-12T09:26:45+00:00

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος έχει υποβάλει προτάσεις πιστοποίησης για το σύνολο των ενεργών του Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Παρακάτω παρατίθεται η λίστα των Προγραμμάτων για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση Πιστοποίησης από την ΕΘΑΑΕ.  Για τα υπόλοιπα προγράμματα είτε έχει εκδοθεί το σχέδιο της έκθεσης και αναμένεται η απόφαση της ΕΘΑΑΕ είτε αναμένεται ο προγραμματισμός των συναντήσεων με τις Επιτροπές Πιστοποίησης.

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών

 

Σχολή Επιστημών Σχεδιασμού

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

 

Σχολή Θετικών Επιστημών

 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

  •           ΠΠΣ Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (2022) – Έκθεση Απόφαση

 

Σχολή Μηχανικών

 

Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 

Πρότυπα, υποδείγματα και οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες Πιστοποίησης βρίσκονται στον παρακάτω κατάλογο.

Πιστοποίηση2024-04-26T09:15:15+00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top