Η σημερινή μορφή του Διεθνούς  Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) προέκυψε μετά την επανίδρυσή του με το Νόμο (Αρ. 4610/2019). Διοικητικά εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Θέρμη), διαθέτει όμως εννέα (9) Σχολές και τριάντα δύο (32) Τμήματα που απλώνονται σε 8 Πανεπιστημιουπόλεις σε αντίστοιχες πόλεις της Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης : Θεσσαλονίκη (με 2 κόμβους στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου & στη Θέρμη), Καβάλα, Σέρρες, Δράμα, Κατερίνη, Κιλκίς, Διδυμότειχο.

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει 32 Προγράμματα Προπτυχιακών, 61 Μεταπτυχιακών και 32 Διδακτορικών Σπουδών.

Στους κόλπους του εντάσσονται πάνω από 400 μόνιμα μέλη ΔΕΠ ενώ οι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές ξεπερνούν τις 50.000.

Οι δείκτες ποιότητας που παρακολουθούνται από τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, αφορούν όλους τους τομείς ενδιαφέροντος μεταξύ των οποίων Εκπαίδευση, Έρευνα, Κοινωνικός ρόλος, Διεθνοποίηση και Πανεπιστημιακό Περιβάλλον. Τα στοιχεία συλλέγονται από τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων, τις Διεθνείς βάσεις όπως το Scopus, τα Ερωτηματολόγια της ΜΟΔΙΠ (https://www.ihu.gr/modip/useful-documents/) και τα στοιχεία που κατατίθενται στην ΕΘΑΑΕ. Λόγω της πρόσφατης συγκρότησης του ενοποιημένου Ιδρύματος, απαιτήθηκε η επικαιροποίηση των ερωτηματολογίων και η ανασυγκρότηση του συστήματος συλλογής των πληροφοριών για όλο το Ίδρυμα.

Η αποτίμηση του συνόλου των στοιχείων που συλλέγονται αποτυπώνεται στην Εσωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύματος που αποστέλλεται στην ΕΘΑΑΕ.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το Προφίλ και τους Δείκτες Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Προφίλ και Δείκτες Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 2019-2020