Το ΔΙΠΑΕ ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης κατέθεσε πρόσφατα πρόταση πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.

Η πιστοποίηση είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). (ΕΘΑΑΕ)

Η πιστοποίηση ενός Ιδρύματος βεβαιώνει ότι το ΕΣΔΠ συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τις αρχές του προτύπου ποιότητας ΕΣΔΠ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Η διαδικασία πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2021. Η ορισμένη από την ΕΘΑΑΕ Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης μελέτησε την πρόταση πιστοποίησης μαζί με την τεκμηρίωσή της, πραγματοποίησε τηλεδιασκέψεις με εκπροσώπους της Διοικούσας, των μελών του Ιδρύματος και των ενδιαφερομένων μερών και πιστοποίησε ότι το ΕΣΔΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του προτύπου.

Η έκθεση πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Final Accreditation Report IQAS IHU