Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος διοργανώνει Ημερίδες Εκπαίδευσης με θέμα:

«Εκπαίδευση Προσωπικού και Φοιτητών σε θέματα Διοίκησης Ποιότητας»

7 Μαρτίου – 11 Μαΐου 2023

Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Καβάλα

Στις Ημερίδες υπάρχει και δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής, μέσω live streaming και θα δοθεί χρόνος για υποβολή ερωτήσεων. Για δηλώσεις συμμετοχής δείτε εδώ 

Εναρκτήρια Εκδήλωση

Η Εναρκτήρια Εκδήλωση θα γίνει στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος», στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη της Σίνδου, στις 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 09:00 πμ  με Ειδικό Προσκεκλημένο τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., κ. Νίκο Παπαϊωάννου, μέλος του European University Association.

Ομιλητές

 • Αθανάσιος Καΐσης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΔΙ.ΠΑ.Ε.
 • Καλλιόπη Μακρίδου, Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΔΙ.ΠΑ.Ε.
 • Σταμάτιος Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΔΙ.ΠΑ.Ε.
 • Κωνσταντίνος Διαμαντάρας, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ΔΙ.ΠΑ.Ε.
 • Ελευθερίου Φαίδρα, Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Μέλος της ΜΟΔΙΠ ΔΙΠΑΕ
 • Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός
 • Μιχαήλ Θεοφίλου, Σύμβουλος, Αεροναυπηγός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Νικόλαος Λογοθέτης, Διδάκτωρ Μαθηματικός – Στατιστικός,
 • Σοφία Παναγιωτίδου, M.A., M.Sc. Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στους Συμμετέχοντες θα χορηγηθούν Βεβαίωση Παρακολούθησης και Βεβαίωση Πιστοποίησης Γνώσεων μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Πιστοποίησης (Απαραίτητη η χρήση κινητού / tablet).#1

Ημερομηνίες διεξαγωγής & Συμμετέχοντες

Απαραίτητη η Δήλωση Συμμετοχής έως 3 ημέρες πριν την εκδήλωση στα παρακάτω links ανά ημέρα – ομάδα.

Ώρες διεξαγωγής: 10:00 – 16:00

 Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος», Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου

Πρόσκληση

 • 7 Μαρτίου:
  Ηγεσία του Πανεπιστημίου, το Ακαδημαϊκό προσωπικό, τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) και των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ομ.Ε.Α.) των Τμημάτων και των Σχολών
  Πρόγραμμα Ημερίδας

 

Σέρρες, Αμφιθέατρο του κτηρίου Πολλαπλών Χρήσεων της Πανεπιστημιούπολης

Πρόσκληση

 • 4 Απριλίου:
  Ηγεσία του Πανεπιστημίου, το Ακαδημαϊκό προσωπικό, τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) και των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ομ.Ε.Α.) των Τμημάτων και των Σχολών
  Πρόγραμμα Ημερίδας

 

 

 

 

Καβάλα, Φουαγιέ του Μεγάλου Αμφιθεάτρου της Πανεπιστημιούπολης

Πρόσκληση

 • 9 Μαΐου:
  Ηγεσία του Πανεπιστημίου, το Ακαδημαϊκό προσωπικό, τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) και των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ομ.Ε.Α.) των Τμημάτων και των Σχολών
  Πρόγραμμα Ημερίδας 

 

 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Κωνσταντίνος Διαμαντάρας, Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληρ/κής και Ηλεκτρ/κών Συστημάτων Δι.Πα.Ε.

Τηλέφωνο: 2310 013592

Email: kdiamant@ihu.gr

Ανάδοχοι του Έργου

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Ημερίδες υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση των διαδικασιών ποιότητας και υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ: 5093230 (κωδικό έργου 80683), που υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης  «ΕΔΒΜ124» με κωδικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4519 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονα Προτεραιότητας: 6, «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 με Τίτλο «Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ, για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη λειτουργία τους Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ» με βάση την απόφαση ένταξης 5093230 με αρ. πρωτ. 2198/04.6.2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».