Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και υπηρεσιών από φοιτητές

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και υπηρεσιών από φοιτητές2023-06-07T11:42:26+00:00

Μετά από την υλοποίηση του Συστήματος Αξιολόγησης Ποιότητας, ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος από φοιτητές. Πρώτη αξιολογική περίοδος ήταν το α’ ακαδημαϊκό εξάμηνο 2020-2021.

Για την συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική αξιολόγηση, οι φοιτητές συνδέονται στην Ιστοσελίδα του Συστήματος Αξιολόγησης Ποιότητας του Ιδρύματος και προχωρούν στην αξιολόγηση σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί από τους διδάσκοντες.

Νέα περίοδος αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών: 28 Απριλίου – 21 Μαΐου 2023  και 15 Μαϊου – 5 Ιουνίου 2023

Αποτελέσματα αξιολογήσεων

Go to Top