Δεδομένα Ποιότητας

Δεδομένα Ποιότητας2024-04-16T08:45:14+00:00

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας μετά από τη συνέργεια των παρακάτω 4 Ιδρυμάτων:

  • Διεθνές Πανεπιστήμιο
  • Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  • ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
  • ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

αποτελεί από το 2019 έως και το 2023 ένα από τα μεγαλύτερα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έχοντας παρουσία σε 7 πόλεις και απαριθμώντας 32 Τμήματα,  68  Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών και πάνω από 100 Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

Στα infographics που ακολουθούν αποτυπώνονται τα αριθμητικά στοιχεία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και ημερολογιακό 2022:

  • για το σύνολο του Ιδρύματος
  • ανά κόμβο
  • ανά πανεπιστημιούπολη

*
*

Αναλυτικά Δεδομένα ποιότητας Ιδρύματος και Ακαδημαϊκών Μονάδων.

Go to Top