Γενικές πληροφορίες

To Τμήμα Φυσικής συνδυάζει περιοχές που εμφανίζουν εξαιρετική συμπληρωματικότητα και συνδυάζουν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον με τη σπουδαιότητα των εφαρμογών τους. Το ακαδημαϊκό προφίλ του Τμήματος Φυσικής βασίζεται σε ένα σύνολο κοινά αποδεκτών αρχών, αξιών και πεποιθήσεων που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ποιότητα, την αριστεία, την συνεργασία και την συμβουλευτική. Η διεπιστημονικότητα αντανακλάται στους διδάσκοντες του τμήματος.
Έξυπνα υλικά, αισθητήρες, ελεγκτές, εφαρμογές εμβιομηχανικής υλοποιούνται σε σύγχρονες ηλεκτρονικές διατάξεις. Χαοτικά κυκλώματα Chua βρίσκουν εφαρμογή στην κρυπτογραφία και την ασφαλή μετάδοση δεδομένων. Υλοποίηση της τεχνητής ευφυΐας σε επίπεδο hardware γίνεται εφικτή μέσω μικροηλεκτρονικών διατάξεων (π.χ. memristor). Νέα δεδομένα από το χώρο της υπεραγωγιμότητας αναγκάζουν την επιστημονική κοινότητα να αναθεωρήσει τους ενεργειακούς της προσανατολισμούς. Η θεωρία της πολυπλοκότητας, τα νευρωνικά δίκτυα, η θεωρία των δικτύων, αποτελούν σύγχρονα εργαλεία που ένας Φυσικός οφείλει να κατέχει και να χρησιμοποιεί για να είναι ανταγωνιστικός σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο επιστημονικό περιβάλλον που παράγει τεχνολογίες αιχμής.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών σε μορφή PDF

Προσωπικό

Προσωπικό Τμήματος Φυσικής ΔΙΠΑΕ

 

Καθηγητές

Λυκούργος Μαγκαφάς         0030 2510462267

Δημήτριος Μπαντέκας         0030 2510462132

Βασίλειος Τσίαντος              0030 2510462242

Αναπληρωτές Καθηγητές

Νικόλαος Βορδός                  0030 2510462276

Μιχαήλ Χανιάς                       0030 2510462608

Επίκουροι Καθηγητές      

Ιωάννης Δερμεντζόγλου      0030 2510462260

Κωνσταντίνος Καρακουλίδης         0030 2510462273

Παναγιώτης Κόγιας              0030 2510462246

Παναγιώτα Παπαδόπουλου 0030 2510462165

Κωνσταντίνος Ποτόλιας      0030 2510462267

Ιάκωβος Φαντίδης                0030 2510462274

Λέκτορες

 

Φωτεινή Κόγια                      0030 2510462164

Ανέστης Μιχαήλ                    0030 2510462266

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

Δημήτρης Καζόλης                0030 2510462324

Γεωργιος Λαζίδης                 0030 2510462286

Κωνσταντίνος Τραμαντζάς 0030 2510462166

Χαράλαμπος Φουρκαλίδης  0030 2510462268

Τεχνικοί Εργαστηρίων

 

Αικατερίνη Μαγκαφά           0030 2510462172

Νικόλαος Μπρούσας            0030 2510462274

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Οι πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες.

Νέα-Ανακοινώσεις

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(α),ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(β),

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ,ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧAΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Φυσικής,
Σχολή Θετικών Επιστημών,
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,
Πανεπιστημιούπολη, Αγ. Λουκάς, Καβάλα, 65404, Ελλάδα
(+30) 2510 462141

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.physics.ihu.gr/

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα