Τμήματα Πληροφορικής ΔΙΠΑΕ

  • Τμήμα Θέρμης
    για τμήματα μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ. στην περιοχή της Θέρμης (Θεσσαλονίκη)


  • Τμήμα Σερρών
    για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα στις πόλεις Σερρών, Κιλκίς, Κατερίνης


  • Τμήμα Σίνδου
    για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα στη Σίνδο (Θεσσαλονίκη)


Πληροφορίες για τις πόλεις των τμημάτων υπάρχουν διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

Πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Zoom

Zoom Πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων

Λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής Turnitin

Turnitin Λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής

TurnItIn Draft Coach: Similarity Check, Citations Check, and Grammar Guide (online Office 365 only).