Τμήματα Πληροφορικής ΔΙΠΑΕ

 • Τμήμα Θέρμης
  για τμήματα μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ. στην περιοχή της Θέρμης


 • Τμήμα Καβάλας (Υπηρεσία Πληροφορικής)
  για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα στις πόλεις Καβάλας, Δράμας


 • Τμήμα Σερρών
  για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα στις πόλεις Σερρών, Κιλκίς, Κατερίνης


 • Τμήμα Σίνδου
  για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα στις πόλεις Θεσσαλονίκης (στη Σίνδο), Διδυμοτείχου


Πληροφορίες για τις πόλεις των τμημάτων υπάρχουν διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους: