Αποφάσεις – ανακοινώσεις συγκρότησης επιτροπών και συμβουλίων

1307, 2023

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. από 01-09-2023

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από 01-09-2023. ΑΠΟΦΑΣΗ

3008, 2022

Συγκρότηση Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης (Σίνδος), του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Συγκρότηση Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης (Σίνδος), του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

3008, 2022

Συγκρότηση της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου των κτιριακών εγκαταστάσεων Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Συγκρότηση της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου των κτιριακών εγκαταστάσεων Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

3008, 2022

Συγκρότηση Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης (Σίνδος), του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Συγκρότηση Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης (Σίνδος), του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3008, 2022

Συγκρότηση Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Συγκρότηση Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ