ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 • Παιδική Φυσικοθεραπεία

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών  (στη Θεσσαλονίκη)
 • Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (στη Θεσσαλονίκη)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (στη Θεσσαλονίκη)
 • ΔΠΜΣ «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» (στη Θεσσαλονίκη)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ (στην Καβάλα)
 • Πληροφοριακά Συστήματα (στην Καβάλα)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (στην Καβάλα)
 • Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (στην Καβάλα)

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 • Λογιστική και Ελεγκτική (στην Καβάλα)
 • Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων (στην Καβάλα)
 • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική (στην Καβάλα)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα (στην Θεσσαλονίκη)

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (στις Σέρρες)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (στις Σέρρες)
 • ΔΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση» (στις Σέρρες και στην Κατερίνη)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΠΚΔΠΣ ΔΙΠΑΕ

 • Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών – 24 ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες καθώς και σε Επιστήμες Τεχνολογίας