ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

  • ΠΜΣ «Διατροφή και Διαιτολογία» το οποίο προσφέρει 3 κατευθύνσεις: 1) Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός 2) Αθλητική Διατροφή 3) Κλινική Διαιτολογία
  • ΠΜΣ «Κοσμητολογία», με δύο κατευθύνσεις: 1) Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων και 2) Εφαρμογές της Κοσμητολογίας στη Δερματολογία

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών  (στη Θεσσαλονίκη)
  • Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (στη Θεσσαλονίκη)
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ στη Θεσσαλονίκη)
  • ΔΠΜΣ «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» (στη Θεσσαλονίκη)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (στις Σέρρες)
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (στις Σέρρες)
  • ΔΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση» (στις Σέρρες και στην Κατερίνη)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΠΚΔΠΣ ΔΙΠΑΕ

  • Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών – 26 αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες καθώς και σε Επιστήμες Τεχνολογίας