ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 • Παιδική Φυσικοθεραπεία

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών  (στη Θεσσαλονίκη)
 • Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (στη Θεσσαλονίκη)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (στη Θεσσαλονίκη)
 • ΔΠΜΣ «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» (στη Θεσσαλονίκη)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ (στην Καβάλα)
 • Πληροφοριακά Συστήματα (στην Καβάλα)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (στην Καβάλα)
 • Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (στην Καβάλα)

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 • Λογιστική και Ελεγκτική (στην Καβάλα)
 • Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων (στην Καβάλα)
 • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική (στην Καβάλα)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα (στην Θεσσαλονίκη)

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (στις Σέρρες)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού (στις Σέρρες)
 • ΔΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση» (στις Σέρρες και στην Κατερίνη)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΠΚΔΠΣ ΔΙΠΑΕ

 • Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών – 24 ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες καθώς και σε Επιστήμες Τεχνολογίας