ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

Για τα μεταπτυχιακά τού τμήματος Χημείας, πληροφορίες στη διεύθυνση: https://www.ihu.gr/tmimata/chimeias/

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

Τα Τμήματα της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης προσφέρουν δεκαεπτά Μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλής ποιότητας καθώς και διδακτορικές σπουδές, σε ένα ευρύ φάσμα καινοτομικών γνωστικών πεδίων που περιλαμβάνουν Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής έχουν καθιερωθεί ως κορυφαία στις επιστήμες της οικονομίας και της διοίκησης, με διεθνή αναγνώριση και κύρος, και περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (στις Σέρρες και Κατερίνη)
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και του Τμήματος Νοσηλευτικής (στη Θεσσαλονίκη)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού (στη Θεσσαλονίκη)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού (στη Θεσσαλονίκη)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού (στη Θεσσαλονίκη)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (στην Καβάλα)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (στην Καβάλα)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (στην Καβάλα)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (στην Καβάλα)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική» του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (στην Καβάλα)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων» του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (στην Καβάλα)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική» του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (στην Καβάλα)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (στην Κατερίνη)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα» του Τμήματος Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων (στην Θεσσαλονίκη)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (στις Σέρρες)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (στις Σέρρες)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (στις Σέρρες)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΠΚΔΠΣ ΔΙΠΑΕ

  • Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών – 24 ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες καθώς και σε Επιστήμες Τεχνολογίας