Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα έχει ως βασικούς του στόχους:

– την κατάρτιση καλά εκπαιδευμένων πτυχιούχων Τεχνολόγων Τροφίμων που να είναι σε θέση να στελεχώσουν με επιτυχία τομείς της ελληνικής οικονομίας που ασχολούνται με τα τρόφιμα,

– την προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης γνώσης που αφορά την Επιστήμη και τη Τεχνολογία των Τροφίμων μέσω της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται από το προσωπικό του.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το Τμήμα βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία ακαδημαϊκής ανάπτυξης με την διαρκή αναθεώρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μέσω εισαγωγής νέων μαθημάτων, δημιουργίας νέων εργαστηρίων, επικαιροποίησης του προγράμματος σπουδών κλπ.), την παροχή νέων εκπαιδευτικών ευκαιριών μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή προγραμμάτων δια βίου μάθησης, την συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού του σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τον συνεχή εκσυχρονισμό του επιστημονικού εξοπλισμού του ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό στις ανάγκες του διδακτικού και ερευνητικού του έργου.

Προσωπικό

Όνομα Επικοινωνία Ειδικότητα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Γεωργιάδης Νικόλαος
Αναπλ. Καθηγητής
2310-013914 geotro@food.teithe.gr Τεχνολόγος Τροφίμων, PhD Φυσικοχημεία συστημάτων αμύλου. Οσμωτική αφυδάτωση. Λυοφιλίωση.
Γούλας Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής 2310-013909 agoulas@food.teithe.gr Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc, PhD Μελέτη και ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής νέων λειτουργικών τροφίμων
Δημητρέλη Γεωργία
Επίκουρη Καθηγήτρια
2310-013886 dimitrel@food.teithe.gr Τεχνολόγος Τροφίμων, PhD Ρεολογία τροφίμων. Ανάπτυξη νέων γαλακτοκομικών προϊόντων. Χαρακτηρισμός πολυσακχαριτών. Μορφολογία και ρεολογία συστημάτων πρωτεϊνών γάλακτος-λιποσφαιρίων-πολυσακχαριτών.
Εφραιμίδης Νικόλαος
Καθηγητής Εφαρμογών
2310-013356 nikefr@food.teithe.gr Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc
Ζουμάκης Νικόλαος
Καθηγητής
2310-013978
2310-013979
envatm@gen.teithe.gr
Φυσικός, PhD Προσομοίωση φυσικών διεργασιών. Μαθηματικές μέθοδοι φυσικής.
Θωμάρεϊς Απόστολος
Καθηγητής
2310-013887 athomar@food.teithe.gr Γεωπόνος, DEA, PhD Ρεολογικές και θερμοφυσικές ιδιότητες τροφίμων. Απομόνωση και χρήση ενζύμων. Οργανοληπτικός έλεγχος. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
Ιμσιρίδου Αναστασία
Καθηγήτρια
2310-013381
imsiri@otenet.gr
Βιολόγος, PhD Πληθυσμιακή Γενετική. Γενετική μελέτη υδρόβιων οργανισμών. Γενετική διάκριση υδρόβιων οργανισμών. Βιοπληροφορική.
Καλογιάννη Ελένη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
2310-013907
2310-013897 elekalo@food.teithe.gr
Τεχνολόγος Τροφίμων, DEA, PhD Φυσικοχημικές μεταβολές κατά το τηγάνισμα. Τεχνικές προσδιορισμού αλλοίωσης λαδιών. Μελέτη διεπιφανειών λαδιού-νερού.
Καπνιστή Μαρία
Επίκουρη Καθηγήτρια
2310-013269 chem_labor@yahoo.gr Χημικός, PhD Σύνθεση και χαρακτηρισμός προσροφητικών υλικών. Μελέτη προσρόφησης ραδιονουκλιδίων και βαρέων μετάλλων. Σύνθεση συμπλόκων ενώσεων. Ανάλυση τροφίμων. Τεχνολογία Υλικών.
Καραγεωργίου Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής
2310-013906 vkarageorgiou@food.teithe.gr Χημικός Μηχανικός, PhD Βιοϋλικά. Μεταφορά φαρμάκων και θρεπτικών συστατικών. Μηχανική ιστών. Νανοτεχνολογία.
Κουλούρης Aλέξανδρος
Καθηγητής
2310-013576
akoul@food.teithe.gr
Χημικός Μηχανικός, MSCEP, PhD Μηχανική συστημάτων διεργασιών. Μέθοδοι και εργαλεία σχεδιασμού, μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού.
Λυκοτραφίτη Ελένη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
2310-013800 likotraf@food.teithe.gr Τεχνολόγος Τροφίμων, PhD Προβιοτικά, πρεβιοτικά και συνβιοτικά. Αντιμικροβιακές ουσίες και τρόποι αναστολής της ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών σε τρόφιμα.
Μωρίκη Αμαλία
Καθηγήτρια
2310-013372
moriki@aqua.teithe.gr
Χημικός, PhD Ποιότητα νερών, υδατική ρύπανση, βιογεωχημικοί κύκλοι στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Παπαγεωργίου Μαρία
Καθηγήτρια
2310-013775 mariapapage@food.teithe.gr Χημικός, PhD Δομή και λειτουργικές ιδιότητες συστατικών των σπόρων. Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων σιτηρών. Προϊόντα ελεύθερα γλουτένης. Τεχνολογία παρασκευής άρτου και ζυμαρικών.
Παπαστεργιάδης Ευθύμιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
2310-013306 efspa@food.teithe.gr Χημικός, PhD Τεχνολογία και χαρακτηρισμός υλικών. Συσκευασία τροφίμων. Επεξεργασία και αξιοποίηση παραπροϊόντων. Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία (SEM EDS). Περίθλαση ακτίνων Χ (XRD).
Πετρίδης Δημήτριος
Καθηγητής
2310-013917 petridis@food.teithe.gr Κτηνίατρος, PhD Τεχνικές πειραματισμού σε δεδομένα βιομηχανίας τροφίμων. Βελτιστοποίηση παραγωγικών μονάδων. Ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Ραφαηλίδης Στυλιανός
Ομότιμος Καθηγητής
2310-013371
rafael@food.teithe.gr
Χημικός, MSc, PhD Ρεολογία τροφίμων. Φυσικοχημεία αμύλου. Θερμή εξώθηση συστημάτων αμύλου.
Ρήγας Παντελής
Καθηγητής
rigas@aqua.teithe.gr Χημικός, PhD
Ριτζούλης Χρήστος
Καθηγητής
2310-013379 critzou@food.teithe.gr Χημικός, MSc, PhD Υδροκολλοειδή. Γαλακτώματα. Νανοτεχνολογία τροφίμων. Κολλοειδή συστήματα κατά την επεξεργασία και χώνευση των τροφίμων.
Σαμαράς Πέτρος
Καθηγητής
2310-013474
samaras@food.teithe.gr
Χημικός Μηχανικός, PhD Ποιότητα και τεχνολογίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων. Επεξεργασία ιλύος.
ΕΔΙΠ
Βούλτσιος Δημήτριος 2310-013901
vultsios@food.teithe.gr
Μηχανικός Αυτοματισμού, ΜΔΕ Τεχνολογίας Τροφίμων
Κόκκαλης Αθανάσιος 2310-013354
tkokalis@food.teithe.gr
Τεχνολόγος Τροφίμων, ΜΔΕ Περιβάλλοντος
ΕΤΕΠ
Δουλγέρη Ευαγγελία 2310-791372 Τεχνολόγος Τροφίμων
Καπετάνου Άννα 2310-013376 Εργοδηγός Χημικός
Κατσικούδη Λαμπρινή 2310-013359 Τεχνολόγος Τροφίμων
Τζελεπίδης Δημήτριος 2310-013300/013308 Τεχνολόγος Τροφίμων
Τζιαμπάση Ευθυμία 2310-013579 Νοσηλευτική
Φαντίδου Ειρήνη 2310-013928 Τεχνολόγος Ιχθυολόγος
Φασούλας Θεόδωρος 2310-013032 Τεχνολόγος Ιχθυολόγος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ξανθοπούλου Νίκη 2310-013910
xantniki@admin.teithe.gr
Προϊσταμένη Γραμματείας
Καμπούρης Αντώνιος 2310-013908 Διοικητικός Υπάλληλος

Τοποθεσία – Εγκαταστάσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Ξανθοπούλου Νίκη, Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ. : 2310 013910/013908/013369
Fax : 2310 791177
e-mail: infofood@teithe.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής
Γραμματεία Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων
Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Ιστοσελίδα τμήματος

Προς το παρόν είναι διαθέσιμη η παλιά ιστοσελίδα του τμήματος