Προκηρύξεις2020-10-22T19:58:06+03:00
2907, 2021

Πρόσκληση κοινής Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Καθηγητή Α΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων

Πε, 29 Ιούλ '21|

2207, 2021

Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πε, 22 Ιούλ '21|

2207, 2021

Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με τους αναπληρωτές τους στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πε, 22 Ιούλ '21|

Go to Top