Προκηρύξεις

Αρχική/Προκηρύξεις
Προκηρύξεις2019-12-27T11:33:27+02:00
709, 2020

Σύγκληση Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής για τη Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη”

Δε, 07 Σεπ '20|

3007, 2020

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στην Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)

Πε, 30 Ιούλ '20|

2807, 2020

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (που αφορά στο πρώην Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της πρώην Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

Τρ, 28 Ιούλ '20|

2307, 2020

Γνωστοποίηση υποψηφιοτήτων – Ανακήρυξη υποψηφίων, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ, με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πε, 23 Ιούλ '20|

2307, 2020

Γνωστοποίηση υποψηφιοτήτων – Ανακήρυξη υποψηφίων, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ, με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πε, 23 Ιούλ '20|

2207, 2020

Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση τoυ Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)

Τε, 22 Ιούλ '20|

2107, 2020

Διαπιστωτική Πράξης εκλογής εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας  και Διοίκησης του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος

Τρ, 21 Ιούλ '20|

2107, 2020

Oρισμός Τριμελούς Εφορευτικής για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του Δι. Πα.Ε.

Τρ, 21 Ιούλ '20|

2107, 2020

Oρισμός Τριμελών Εφορευτικών για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι. Πα.Ε.)

Τρ, 21 Ιούλ '20|

2007, 2020

Συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.).

Δε, 20 Ιούλ '20|

1507, 2020

Oρισμός Τριμελών Εφορευτικών για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Τε, 15 Ιούλ '20|

1507, 2020

Oρισμός Τριμελών Εφορευτικών για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Τε, 15 Ιούλ '20|

907, 2020

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε)

Πε, 09 Ιούλ '20|

907, 2020

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)

Πε, 09 Ιούλ '20|

907, 2020

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση τoυ Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)

Πε, 09 Ιούλ '20|

807, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) που υπηρετεί στο Τμήμα Χημείας

Τε, 08 Ιούλ '20|

707, 2020

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στην Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)

Τρ, 07 Ιούλ '20|

707, 2020

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στην Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)

Τρ, 07 Ιούλ '20|

2506, 2020

Oρισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων προσωπικού ΕΔΙΠ και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πε, 25 Ιούν '20|

2506, 2020

Oρισμός τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων προσωπικού ΕΤΕΠ και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πε, 25 Ιούν '20|

2001, 2020

Ανακοίνωση αποτελέσματος επανάληψης διαδικασίας επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Οικολογικών Κλωστοϋφαντουργικών Υλών» και κωδικό 230361 του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης Κιλκίς

Δε, 20 Ιαν '20|

1701, 2020

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τοπογραφία και Υδραυλικά Έργα» (APP10796), του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πα, 17 Ιαν '20|

1601, 2020

6407/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΜΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΥΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ (ΚΕ 80803)

Πε, 16 Ιαν '20|

1501, 2020

2337/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΥΚΛΟΣ 2019-2020 – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΩΔ. ΈΡΓΟΥ 80246)

Τε, 15 Ιαν '20|

1401, 2020

2308/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ – ΚΥΚΛΟΣ 2019-2020 – ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΩΔ. ΈΡΓΟΥ 80359)

Τρ, 14 Ιαν '20|

1001, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εξατομικευμένος Βέλτιστος Τρύγος με Αυτόνομο Ρομπότ με Κωδ. Έργου 80258»

Πα, 10 Ιαν '20|

2412, 2019

10124/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος»

Τρ, 24 Δεκ '19|

2312, 2019

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (ΑPP10796) με γνωστικό αντικείμενο “Τοπογραφία και Υδραυλικά Έργα” του τμήματος μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Δε, 23 Δεκ '19|

1012, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Δ.Ι.Π. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τρ, 10 Δεκ '19|

512, 2019

Προκήρυξη μίας (1) θέσης της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Λειτουργιών στις Υπηρεσίες (Operations Management in Services)»

Πε, 05 Δεκ '19|

2511, 2019

Γνωστοποίηση υποψηφιότητας – Ανακήρυξη υποψηφίου, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Διευθυντή του Εργαστηρίου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με τριετή θητεία και ημερομηνία λήξης την 31.08.2022

Δε, 25 Νοέ '19|

2110, 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση τoυ Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)

Δε, 21 Οκτ '19|

1710, 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος “Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής” της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.Π.Α.Ε.)

Πε, 17 Οκτ '19|

1610, 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος “Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών” της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Τε, 16 Οκτ '19|

410, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πα, 04 Οκτ '19|

2609, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «Ανάπτυξη Καινοτόμου Μεθόδου Γενετικής Επιλογής Ιχθύων με στόχο την αποτελεσματικότερη μετατρεψιμότητα τροφής»

Πε, 26 Σεπ '19|

Go to Top