Προκηρύξεις

Προκηρύξεις2020-10-22T19:58:06+03:00
512, 2023

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο: «Μεταφορές-Ναυτιλιακά Logistics»(APP 36870)

Τρ, 05 Δεκ '23|

512, 2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για την “Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμική συμπεριφορά μεταλλικών κατασκευών» (APP 23252) – μετά από αναπομπή”

Τρ, 05 Δεκ '23|

2811, 2023

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του Εκλεκτορικού Σώματος για τηνμονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα ΜηχανικώνΤοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο “Τοπογραφία και Υδραυλικά Έργα” (ΑΡΡ35834)

Τρ, 28 Νοέ '23|

2411, 2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση-τηλεδιάσκεψη του Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πα, 24 Νοέ '23|

2311, 2023

Πρόσκληση σε συνεδρίαση-τηλεδιάσκεψη του Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πε, 23 Νοέ '23|

Go to Top