Το τμήμα

Το Τμήμα Μαιευτικής έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας.

Λεπτομέρειες θα είναι σύντομα διαθέσιμες.