Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Το περιεχόμενο που διατίθεται για φόρτωση (downloading) από τον διαδικτυακό αυτό τόπο, όπως αυτός συντίθεται από επεξεργασμένα, ταξινομημένα, κωδικοποιημένα ή μη κείμενα, πληροφοριακά έγγραφα, ενημερώσεις, ανακοινώσεις, δελτία ειδήσεων, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, εικόνες, ήχο κλπ. ως νέο σύνθετο έργο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Η διάρθρωση της σελίδας, ο τρόπος εμφάνισης του περιεχομένου, καθώς και ο διακριτικός τίτλος αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

II. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΙΙ.1. Το υλικό, το οποίο έχει αναρτηθεί με καλή πίστη στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς, ερευνητικούς και συμβουλευτικούς σκοπούς.

ΙΙ.2. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δεν παρέχει σε καμία περίπτωση εγγύηση στο χρήστη αναφορικά με την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών, προσκλήσεων, διαγωνισμών ή τα αποτελέσματά τους. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις αντίστοιχες πηγές και με οποιοδήποτε τρόπο.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δεν εγγυάται, επίσης, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το εν γένει περιεχόμενο της ιστοσελίδας του θα παρέχεται αδιάλειπτα και χωρίς σφάλματα και ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, το Πανεπιστήμιο δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση στο χρήστη ως προς την ασφάλεια της ιστοσελίδας του ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας στην οποία οδηγεί ή παραπέμπει ή των εξυπηρετητών (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών, ότι δεν υφίστανται “ιοί” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη το Πανεπιστήμιο.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως επιστημονικές, νομικές ή άλλου είδους συμβουλές ή προτροπές για οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε υποκρύπτουν προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων ή παραλείψεων.

ΙΙ.3. Σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες

Το Πανεπιστήμιο δεν ελέγχει την υφιστάμενη κατάσταση και λειτουργία, τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών και πληροφοριών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες λαμβάνει χώρα παραπομπή άμεσα ή έμμεσα. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες και στους παρόχους τους ως προς την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δηλώνει ρητά ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αν εκληφθεί ότι υιοθετεί, ταυτίζεται ή εν γένει αποδέχεται το περιεχόμενο, το πληροφοριακό υλικό ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές ή τους παρόχους τους κατά οποιονδήποτε τρόπο.

III. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Οι τροποποιηθέντες όροι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία εμφάνισής τους στην δικτυακή αυτή διεύθυνση. Ο χρήστης πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ανατρέχει και να συμβουλεύεται τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η εξακολούθηση της εκ μέρους του χρήσης της διαδικτυακής αυτή διεύθυνσης μετά την τροποποίηση κάποιων όρων συνιστά σιωπηρή αποδοχή από μέρους του των εκάστοτε ισχυόντων όρων χρήσης.

IV. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ, ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (INTERNET Ή INTRANET) ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

V. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Web Site Licensing)

Η άδεια χρήσης του περιεχόμενου χορηγείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς, ερευνητικούς και συμβουλευτικούς σκοπούς του χρήστη. Η άδεια της ηλεκτρονικής πρόσβασης στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και της χρήσης του περιεχόμενου της παρέχεται δωρεάν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν κείμενο Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

VI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος φροντίζει για την εξασφάλιση της νόμιμης άδειας της χρήσης και δημοσίευσης οποιουδήποτε υλικού που έχει συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα, πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δεν είναι υπεύθυνο για την προσβολή δικαιωμάτων τρίτων σε περίπτωση δημοσίευσης ή εμφάνισης στην ιστοσελίδα περιεχόμενου από τρίτους, ιδιοκτησίας άλλων δικαιούχων.

Για την προστασία όμως των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν αμέσως με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ώστε να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και δη ή της άμεσης αφαίρεσης του υλικού για το οποίο αρνείται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων τη συγκεκριμένη χρήση ή της αναφοράς του ονόματός του ως δημιουργού του εν λόγω υλικού.

Προϊόντα, υπηρεσίες, μελέτες και κάθε εν γένει πληροφορία, των οποίων γίνεται μνεία στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και φέρει τα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, την ηλεκτρονική ή άλλη υπογραφή ή άλλα ειδικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων οργανισμών, νομικών ή φυσικών προσώπων, εταιρειών, συνεργαζόμενων εν γένει φορέων ή/και εκδοτικών οίκων, αποτελούν δική τους διανοητική ιδιοκτησία και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη ως προς αυτά.

VII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη συνήθη χρήση της ιστοσελίδας και στις περιπτώσεις που επικοινωνούν οι χρήστες με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος είναι εμπιστευτικές και λαμβάνει χώρα επεξεργασία τους, ιδίως για λόγους που αφορούν στη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ιστοσελίδας, την ορθότερη κάθε φορά τεχνική υποστήριξή της και την εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων για την επισκεψιμότητα και χρηστικότητά της.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας κατανοούν και αναγνωρίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν κατά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος συγκεντρώνονται και ελέγχονται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, καταχωρίζονται και χρησιμοποιούνται για το σκοπό τήρησης αρχείου και στατιστικής ανάλυσης καθώς και για να καθοριστεί ποιες προωθητικές ενέργειες ή πληροφορίες ενδιαφέρουν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δηλώνει ότι, τηρώντας τα προβλεπόμενα περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα διαφυλάσσει τις ανωτέρω πληροφορίες και δεν θα τις παρέχει, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο. Η διατήρηση των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με το ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, και την εν γένει ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι έχει οριστεί υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2472/1997.

Τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία συλλέγει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος είναι τα ακόλουθα:

  • Φόρμα Επικοινωνίας Για τη χρήση των υπηρεσιών επικοινωνίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται ορισμένα στοιχεία, όπως αυτά καταγράφονται στην εκάστοτε φόρμα εγγραφής και επικοινωνίας. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.
  • Cookies Το Πανεπιστήμιο μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Πανεπιστημίου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
  • IP Address H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη ή επισκέπτη της ιστοσελίδας έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο, αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

VIII. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ (DISCLAIMER)

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δηλώνει ρητά και ο χρήστης αποδέχεται με μόνη τη χρήση ή πλοήγηση στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ότι όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση και πληροφόρησή του, απαγορευμένης ρητά οποιασδήποτε εμπορικής εκμετάλλευσης του. Όλο το περιεχόμενο διατίθεται «ως έχει» και «ως βρίσκεται» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οιουδήποτε είδους ως προς την εξακολούθηση της ισχύος του, την πληρότητα της ενημέρωσής του, την έγκυρη επικαιροποίηση και δημοσίευσή του. Οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο δύναται να αντλήσει ο χρήστης από την ιστοσελίδα, καθίστανται δεσμευτικό για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, μόνο εφόσον υποβληθεί σχετικό ειδικό έγγραφο αίτημα του χρήστη και ακολουθήσει έγγραφη επιβεβαίωση εκ μέρους του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος περί της δυνατότητας χορήγησής του.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δεν παρέχει καμία εγγύηση προς τους χρήστες ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του ή οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών /χρηστών, παρέχονται χωρίς “υιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το Πανεπιστήμιο δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

IX. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι επιλεγείσες συνδέσεις με δικτυακές διευθύνσεις τρίτων σχεδιάστηκαν με σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη. Επιτρέπουν την έξοδό του από τη δικτυακή διεύθυνση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, και την είσοδό του σε άλλες συνδεδεμένες ιστοσελίδες, που όμως, δεν τελούν υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Για το λόγο αυτό, ουδεμία ευθύνη φέρει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ως προς την ποιότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου οποιασδήποτε από τις προτεινόμενες δικτυακές διευθύνσεις τρίτων.

X. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή απαίτηση που πηγάζει ή σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ε.Ε. και τις διεθνείς συνθήκες. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

XI. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόν κέρδος, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη εν γένει ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο, από λάθη, αδυναμίες, παραλείψεις ή απώλεια δεδομένων κατά τη μετάδοση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Ουδεμία ευθύνη υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που συντρέχει υπαιτιότητα που απορρέει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση ή σωστή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που διατίθενται.