Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ιδρύθηκε με τον Νόμο 4610 (ΦΕΚ Α 70/07-05-2019) και προέκυψε από τη μετεξέλιξη του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
Σκοπός του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι η συμβολή στην προαγωγή των Οικονομικών Επιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Βασικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών του, η προετοιμασία τους για σωστή ανάλυση σύνθετων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων οικονομικής πολιτικής. Το γεγονός αυτό απαιτεί την ύπαρξη προγράμματος σπουδών, διδακτικού προσωπικού και υποδομών κατάλληλων για ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα σε συνεχή αρμονία με τα διεθνή δεδομένα.
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 60 Μαθήματα, εκ των οποίων Υποχρεωτικά (Υ): 40, Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ): 5, προσφερόμενα 20. Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου (ΜΓΥ): 15 (25%), Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου (ΜΕΥ): 21 (35%) και Μαθήματα Ειδίκευσης (ΜΕ): 24 (40%). Τα μαθήματα περιλαμβάνουν Θεωρία και Ασκήσεις, ενώ πέντε (5) μαθήματα (Υ) Θεωρία και Εργαστήριο. Στο Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπεται προαιρετική Πρακτική Άσκηση διάρκειας δυο (2) μηνών, αντί ενός (1) μαθήματος Επιλογής Υποχρεωτικού του 8ου εξαμήνου και η οποία μπορεί να γίνει μετά το 6ο εξάμηνο. Για τη λήψη του Πτυχίου απαιτούνται 45 μαθήματα και 240 Πιστωτικές Μονάδες, σύμφωνα με τον Ν. 3374/2005 (Α 189).
Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποκτούν προσόντα για το Οικονομολογικό Επάγγελμα, με βάση το Π.Δ. 475/91 «περί Οικονομολογικού Επαγγέλματος και της Άδειας Ασκήσεώς του».

Ερωτήσεις Απαντήσεις για τη λήψη Πανεπιστημιακού Πτυχίου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Παράταση υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για ΠΜΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ

Κατατακτήριες εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019-2020

Προσωπικό

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα E-mail
Αλεξανδράκης Αλέξανδρος Καθηγητής alex@teiser.gr
Μαγούλιος Γεώργιος Καθηγητής magulios@teiser.gr
Μαντζάρης Ιωάννης Καθηγητής mantzaris@teiser.gr
Αθιανός Στέργιος Αναπληρωτής Καθηγητής as@teiser.gr
Κύδρος Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής dkydros@teiser.gr
Νοτόπουλος Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής notisp@teiser.gr
Παζάρσκης Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής pazarskis@gmail.com
Δάπης Δημήτριος Λέκτορας Εφαρμογών dd@teiser.gr
Μπογάς Χρήστος Λέκτορας Εφαρμογών cbogas@teiser.gr

 

 Μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

Ονοματεπώνυμο Κατηγορία E-mail
Λαζογιάννη Ζωή ΕΔΙΠ zl@teicm.gr
Λασκαρίδου Αικατερίνη ΕΔΙΠ laskaridou@teiser.gr
Βλαχομήτρου Αγγελική ΕΤΕΠ etplog@teiser.gr
Ελεκίδης Γεώργιος ΕΤΕΠ etplog@teiser.gr
Καραγιάννης Χρήστος ΕΤΕΠ etplog@teiser.gr

 

Γραμματεία

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail
Κούτσα Αθανασία 23210 49136 skoutsa@teiser.gr
Κουλόγιαννης Χρήστος 23210 49136 tlog@teiser.gr 

 

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Η Πανεπιστημιούπολη Σερρών έχει έδρα σε ανεξάρτητο campus, έκτασης 250 στρεμμάτων νοτιοανατολικά της πόλης των Σερρών σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις και ένα πανέμορφο περιβάλλοντα χώρο. Τα κτίρια αναλυτικά έχουν ως εξής:
– Δύο κτίρια με συνολικό αριθμό 40 αιθουσών διδασκαλίας και 6 αμφιθέατρα.
– Πέντε κτίρια, στα οποία στεγάζονται αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αμφιθέατρα και γραφεία καθηγητών.
– Το κτίριο της Διοίκησης, όπου στεγάζονται οι γραμματείες των Τμημάτων και οι λοιπές υπηρεσίες.
– Το κτίριο βιβλιοθήκης.
– Κτίριο πολλαπλών χρήσεων, όπου στεγάζονται το κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών, το ινστιτούτο δια βίου εκπαίδευσης και η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών.
– Γυμναστήριο εξοπλισμένο με όργανα για την άθληση των φοιτητών.
– Συνεδριακό κέντρο με 2 αμφιθέατρα και μία αίθουσα συνεδριάσεων για την εξυπηρέτηση συνεδρίων, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
– Φοιτητικό εστιατόριο – φοιτητική λέσχη.
– Κυλικείο.
Υποδομές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών διαθέτει 19 αίθουσες, αμφιθέατρα και εργαστήρια δυναμικότητας 1.000 θέσεων:
Αίθουσες 9, 506 Θέσεις Εργασίας, Η/Υ, προτζέκτορας, σύνδεση στο διαδίκτυο.
Αμφιθέατρα 3, 332 Θέσεις Εργασίας, Η/Υ, προτζέκτορας, σύνδεση στο διαδίκτυο.
Εργαστήρια 7, 163 Θέσεις Εργασίας, Η/Υ(1/θέση εργασίας), προτζέκτορας, σύνδεση στο διαδίκτυο.
Οι λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ όπως είναι η ηλεκτρονική γραμματεία (e-gram), πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και το Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο Γραμματείας: 23210 49136
Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας, 621 24. Σέρρες
E-mail: tlog@teicm.gr

Ιστοσελίδα τμήματος

Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα τού τμήματος.