Η ιστοσελίδα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης είναι διαθέσιμη στην παρακάτω διεύθυνση

http://kedivim.ihu.gr/