Το τμήμα

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και ανήκει στη Σχολή Μηχανικών.

Λεπτομέρειες θα είναι σύντομα διαθέσιμες.