ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ»

Ο Νόμος 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» με το άρθρο 55 καθιερώνει τον θεσμό του Συνηγόρου του φοιτητή στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, «σκοπός του θεσμού είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, η τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και η διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών».

Ο «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ» στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 52 του Εσωτερικού Κανονισμού του (ΦΕΚ B’ 4889/06.11.2020), με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (συνεδρίαση 33/03.11.2020) αποφάσισε τη σύσταση και λειτουργία στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. τριών αυτοτελών γραφείων με την επωνυμία Συνήγορος του φοιτητή: α) στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης και β) στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών τα οποία υπάγονται στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

Συνήγοροι του φοιτητή στο Δι.ΠΑ.Ε. έχουν ορισθεί οι παρακάτω:

  1. Κουτσού Σταυριανή, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, για την Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης
  2. Καλόμοιρος Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών, για την Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Σταυριανή Κουτσού
Καθηγήτρια
Τμήμα Γεωπονίας
Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών
ΔΙΠΑΕ, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη (Σίνδος)
Τ.Θ. 141
Τ.Κ. 57400
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-013335
e-mail: synigoros@the.ihu.gr

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Ιωάννης Καλόμοιρος
Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Σχολή Μηχανικών
ΔΙΠΑΕ, Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες
Τηλ. +30 23210 49371, 6973218488
e-mail: ikalom@ihu.gr