Διεύθυνση Σπουδών και Ακαδημαϊκών Μονάδων

Αν. Προϊσταμένη

Βαΐα Παπανικολάου

Διεύθυνση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Σίνδος
Τ.Κ.57400, ΤΘ141, Σίνδος

Τηλ. & E-mail

Τηλ. 2310013568
E-mail: tm.spoudon@ihu.gr