Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα «Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) προήλθε από το τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1984 και θα υποδεχτεί τους πρωτοετείς φοιτητές του το Σεπτέμβριο του 2019.

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και διαθέτουν εξειδικευμένα εργαστήρια Βιβλιογραφίας, Οπτικοακουστικών Μέσων Βιβλιοθηκών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Καταλογογράφησης-Ταξινόμησης-Θεματικής Ευρετηρίασης, Online Ανάκτησης Πληροφοριών και Παραγωγής Εντύπου.

Το Τμήμα στελεχώνεται με 12 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος ΕΔΙΠ και 7 μέλη ΕΤΕΠ.

Οι σπουδές στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας, οργάνωσης, διαχείρισης και διάδοσης των πληροφοριών,  καθώς και των μέσων καταγραφής της γνώσης, με έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Καλύπτουν, επίσης, μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθηκών, υπηρεσιών πληροφόρησης και αρχείων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.  Επιπλέον, το Τμήμα παρέχει σε ενδιαφερόμενους φορείς συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας βιβλιοθηκών και αρχείων.

Πληροφορίες για τις δράσεις του Τμήματος και για τα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών θα είναι σύντομα διαθέσιμες στον επίσημο δικτυακό τόπο του τμήματος.

Προσωπικό

Το Τμήμα «Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης στελεχώνεται από εξειδικευμένους διδάσκοντες που είναι μέλη Δ.Ε.Π.  (Διδακτικό ερευνητικό Προσωπικό) καθώς και από μέλη Ε.Δ.Ι.Π.  (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) και μέλη Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Καμπατζά Βαλεντίνη, Πρόεδρος Τμήματος
 • Πολυδωράτου Παναγιώτα

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Γαρουφάλλου Εμμανουήλ
 • Γκιούρης Θεόδωρος
 • Μάλλιαρη Αφροδίτη
 • Μπόμπολα Ευαγγελία
 • Σιπητάνου Αικατερίνη
 • Τόγια Ασπασία
 • Χρυσογιάννη Ευαγγελία

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

 • Νίτσος Ηλίας
 • Σαχπάζη Αντωνία
 • Χριστοδούλου Γεώργιος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Ιωαννίδης Ιωάννης

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Δεληγιάννη Άρτεμις
 • Ζυγούρη Μαρία
 • Ζωπίδης Ελευθέριος
 • Θεοδωρίδου Χρυσάνθη
 • Ντόμπρος Αριστείδης
 • Τσοκτουρίδου Δέσποινα
 • Χατζηλία Μαργαρίτα

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Για την αρτιότερη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων το Τμήμα διαθέτει τα εργαστήρια:

 • Βιβλιογραφίας,
 • Οπτικοακουστικών Μέσων Βιβλιοθηκών,
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
 • Καταλογογράφησης-Ταξινόμησης-Θεματικής Ευρετηρίασης
 • Online Ανάκτησης Πληροφοριών και
 • Παραγωγής Εντύπου

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Τ.Θ. 141
Θεσσαλονίκη 57400

Προϊστάμενος Γραμματείας
Παναγιώτης Παπανίκος
Τηλέφωνο: 2310-013185
Φαξ: 2310-791185
e-mail: infolibd@libd.teithe.gr

Γραμματεία Φοιτητικών Θεμάτων
Δέσποινα Βαϊλου, τηλ. 2310-013752
e-mail: dvailou@admin.teithe.gr

Πρόεδρος Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Βαλεντίνη Καμπατζά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
e-mail: kambatza@fl.teithe.gr

Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Ζαχοπούλου Ευρυδίκη , Καθηγήτρια
e-mail: ezachopo@bc.teithe.gr

Ιστοσελίδα τμήματος

Προσωρινά διατίθεται η ιστοσελίδα του τμήματος πριν από την ένταξη στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Επισκεφθείτε την προσωρινή ιστοσελίδα