ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Προϊστάμενος / Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διεύθυνση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Τηλ. & E-mail

Τηλ. –
E-mail: –

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Θεοφιλίτσα Τοπτσή

Διεύθυνση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,

Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς ΤΚ 65404 Καβάλα

Τηλ. & E-mail

Τηλ. 2510 462371

E-mail: filtop@emt.ihu.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Θεσσαλονίκης

Προϊσταμένη Αικατερίνη Πλιάκου   τηλ.: 2310013667

email: infositisi@the.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΤΘ 141 ΤΚ 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Καβάλας

Προϊστάμενος Σοφοκλής Χριστοφορίδης  τηλ.: 2510462300

email: sofo@emt.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς ΤΚ 65404 Καβάλα

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Σερρών

Προϊσταμένη Ευστρατία Τοπούζη  τηλ.:2321049147,

email: topouzi@ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας   ΤΚ 62124 Σέρρες

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων Θεσσαλονίκης

Προϊσταμένη Γραμματική Γραμμένου   τηλ.: 2310013709

email:erasmus.admin@the.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΤΘ 141 ΤΚ 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Τμήμα Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Καβάλας

Προϊστάμενος Νικόλαος Κιούρτης   τηλ.: 2510 462290

email: kiourtis@emt.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς ΤΚ 65404 Καβάλα

Τμήμα Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Σερρών

Προϊσταμένη Σοφία Τσαρούχα τηλ.: 2321049115,

email: eu@cm.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας ΤΚ 62124 Σέρρες

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Θεσσαλονίκης

Προϊσταμένη Κωνσταντίνα Γιοβανούδη  τηλ.: 2310013665

email: kgiovan@ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΤΘ 141 ΤΚ 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Καβάλας

Προϊσταμένη Βασιλική Γεωργιάδου τηλ.: 2510462291

email: econserv@emt.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς ΤΚ 65404 Καβάλα

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Σερρών

Προϊσταμένη Ευαγγελία Δράκου τηλ.: 2321049112

email: drakou@ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας   ΤΚ 62124 Σέρρες

Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Φοιτητών και Αποφοίτων Θεσσαλονίκης

Προϊσταμένη Μαρία Αγοραστού τηλ.: 2310013718

email: career@the.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΤΘ 141 ΤΚ 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Φοιτητών και Αποφοίτων Καβάλας

Προϊσταμένη Σοφία Παυλίδου τηλ.: 2510462139

email: praktikiaskisi@emt.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς ΤΚ 65404 Καβάλα

Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Φοιτητών και Αποφοίτων Σερρών

Προϊστάμενος Γεώργιος Ζέκος  τηλ. 2321049103

email: zekosg@ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας  ΤΚ 62124 Σέρρες

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.)

Η  Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) αποτελεί  δωρεάν κάρτα που παρέχει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή του κατόχου της σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Η Ε.Κ.Α.Α. δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση, ούτε καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη. Δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στην Ελλάδα μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.

Περισσότερες πληροφορίες  για την Ε.Κ.Α.Α. δείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς  και οι υποψήφιοι διδάκτορες  του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), όταν πρόκειται να μετακινηθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις χώρες Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία για προσωρινή διαμονή, οφείλουν να προμηθευτούν την  Ε.Κ.Α.Α. ώστε να είναι ασφαλισμένοι για όλο το διάστημα παραμονής τους στη χώρα υποδοχής και να έχουν την δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο σύστημα υγείας του άλλου κράτους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που κάθε φορά ισχύουν.

Η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. πραγματοποιείται από τα κατά τόπους Τμήματα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε περίπτωση που οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες, δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σύμφωνα με την παρ. 1 του  άρθρου 53  του Ν. 4009/2011 (Α΄, 53), όπως τελικώς τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 (Α΄, 38).

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω  του Μητρώου ανασφάλιστων Πολιτών που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ. από αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.)

Για τη χορήγηση της Ε.Κ.Α.Α. υποβάλλονται στo Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης των Πανεπιστημιουπόλεων τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αίτηση έκδοσης Ε.Κ.Α.Α (υπόδειγμα 1)συνοδευόμενη από:
    • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων)
    • Φωτοαντίγραφο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
    • Πρόσφατη Βεβαίωση Σπουδών
  • Βεβαίωση συμμετοχής του ενδιαφερομένου σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και της διάρκειάς του, από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΙ.ΠΑ.Ε. π.χ. το αντίστοιχο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων

Το Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης ενημερώνει το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου για την έκδοση της κάρτας (δεν απαιτείται παρέμβαση του ενδιαφερόμενου), ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η παραλαβή της κάρτας γίνεται από το Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης πριν την αναχώρηση του ενδιαφερόμενου.

Με το πέρας της κινητικότητας (λήξη προγραμματισμένου διαστήματος ή επιστροφή νωρίτερα από το προγραμματισμένο διάστημα) , ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης και να επιστρέψει την κάρτα συνοδευόμενη από  υπεύθυνη δήλωση για τη χρήση ή μη χρήσης αυτής (υπόδειγμα 2).

Στην περίπτωση χρήσης της κάρτας, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα/υπηρεσία υγείας (νοσοκομειακή μονάδα) της χώρας υποδοχής.

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία (υπόδειγμα 3).

Επισημαίνεται ότι η έκδοση των Υπεύθυνων Δηλώσεων μπορεί να γίνει μέσω της υπηρεσίας “Ενιαία Ψηφιακή Πύλη” gov.gr (https://howto.gov.gr/mod/book/view.php?id=83), ειδικά σε περίπτωσης απώλειας της Ε.Κ.Α.Α.

Πριν την μετακίνηση, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμβουλευτεί την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για να ενημερωθεί για το τι καλύπτει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα υποδοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης  Θεσσαλονίκης (κόμβος Θέρμης), email:  e.zampaoglou@ihu.edu.gr και τηλ.: 2310807503

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης  Θεσσαλονίκης (κόμβος Σίνδου), email: kgiovan@ihu.gr  και τηλ.: 2310013665

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης  Καβάλας, email: econserv@emt.ihu.gr  και τηλ.: 2510462291

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης  Σερρών, email: drakou@ihu.gr και  τηλ.: 2321049112

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2309, 2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ Παρατείνεται η προθεσμία για τους φοιτητές/ήτριες της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης που επιθυμούν την εισδοχή τους στη Φοιτητική Εστία της Σίνδου (Θεσσαλονίκης), μέχρι [...]

2209, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ #2 (ΣΕΡΡΕΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Σερρών «Ανανέωση», ζητά φοιτητές/τριες των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας, για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Κέντρο, με απώτερο σκοπό την πρόσληψή τους [...]

2209, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Σερρών «Ανανέωση», ζητά φοιτητές/τριες για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο λογιστήριο του Κέντρου, με απώτερο σκοπό την πρόσληψή τους για μακροχρόνια συνεργασία. [...]

809, 2022

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ Οι φοιτητές/ήτριες της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης που επιθυμούν την εισδοχή τους στη Φοιτητική Εστία της Σίνδου (Θεσσαλονίκης), θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση (επισυνάπτεται) συνοδευόμενη από τα [...]

609, 2022

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 – Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα υποβολής

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 – Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα υποβολής Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση έως σήμερα για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους [...]