ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Προϊστάμενος / Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διεύθυνση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Τηλ. & E-mail

Τηλ. –
E-mail: –

ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Θεσσαλονίκης

Προϊσταμένη Αγγελική Δρουμπλή τηλ.: 2310013667

email: infositisi@the.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΤΘ 141 ΤΚ 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Σερρών

Προϊσταμένη Ευστρατία Τοπούζη  τηλ.:2321049147,

email: topouzi@ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας   ΤΚ 62124 Σέρρες

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων Θεσσαλονίκης

Προϊσταμένη Παναγιώτα Τσολερίδου   τηλ.: 2310013709

email:erasmus.admin@the.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΤΘ 141 ΤΚ 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Τμήμα Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Σερρών

Προϊσταμένη Σοφία Τσαρούχα τηλ.: 2321049115,

email: eu@cm.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας ΤΚ 62124 Σέρρες

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Θεσσαλονίκης

Προϊσταμένη Κωνσταντίνα Γιοβανούδη  τηλ.: 2310013665

email: kgiovan@ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΤΘ 141 ΤΚ 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Σερρών

Προϊσταμένη Ευαγγελία Δράκου τηλ.: 2321049112

email: drakou@ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας   ΤΚ 62124 Σέρρες

Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Φοιτητών και Αποφοίτων Θεσσαλονίκης

Προϊσταμένη Μαρία Αγοραστού τηλ.: 2310013718

email: career@the.ihu.gr

Ιστοσελίδα: https://career.ihu.gr/

Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.ihu.ihucareer&pli=1

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΤΘ 141 ΤΚ 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Φοιτητών και Αποφοίτων Σερρών

Προϊστάμενος Γεώργιος Ζέκος  τηλ. 2321049195

email: diasindesi@cm.ihu.gr

Ιστοσελίδα: https://career.ihu.gr/

Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.ihu.ihucareer&pli=1

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας  ΤΚ 62124 Σέρρες

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΑΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.)

Η  Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) αποτελεί  δωρεάν κάρτα που παρέχει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή του κατόχου της σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Η Ε.Κ.Α.Α. δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση, ούτε καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη. Δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στην Ελλάδα μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.

Περισσότερες πληροφορίες  για την Ε.Κ.Α.Α. δείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς  και οι υποψήφιοι διδάκτορες  του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), όταν πρόκειται να μετακινηθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις χώρες Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία για προσωρινή διαμονή, οφείλουν να προμηθευτούν την  Ε.Κ.Α.Α. ώστε να είναι ασφαλισμένοι για όλο το διάστημα παραμονής τους στη χώρα υποδοχής και να έχουν την δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο σύστημα υγείας του άλλου κράτους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που κάθε φορά ισχύουν.

Η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. πραγματοποιείται από τα κατά τόπους Τμήματα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε περίπτωση που οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες, δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σύμφωνα με την παρ. 1 του  άρθρου 53  του Ν. 4009/2011 (Α΄, 53), όπως τελικώς τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 (Α΄, 38).

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω  του Μητρώου ανασφάλιστων Πολιτών που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ. από αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.)

Για τη χορήγηση της Ε.Κ.Α.Α. υποβάλλονται στo Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης των Πανεπιστημιουπόλεων τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αίτηση έκδοσης Ε.Κ.Α.Α (υπόδειγμα 1)συνοδευόμενη από:
    • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων)
    • Φωτοαντίγραφο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
    • Πρόσφατη Βεβαίωση Σπουδών
  • Βεβαίωση συμμετοχής του ενδιαφερομένου σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και της διάρκειάς του, από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΙ.ΠΑ.Ε. π.χ. το αντίστοιχο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων

Το Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης ενημερώνει το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου για την έκδοση της κάρτας (δεν απαιτείται παρέμβαση του ενδιαφερόμενου), ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η παραλαβή της κάρτας γίνεται από το Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης πριν την αναχώρηση του ενδιαφερόμενου.

Με το πέρας της κινητικότητας (λήξη προγραμματισμένου διαστήματος ή επιστροφή νωρίτερα από το προγραμματισμένο διάστημα) , ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης και να επιστρέψει την κάρτα συνοδευόμενη από  υπεύθυνη δήλωση για τη χρήση ή μη χρήσης αυτής (υπόδειγμα 2).

Στην περίπτωση χρήσης της κάρτας, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα/υπηρεσία υγείας (νοσοκομειακή μονάδα) της χώρας υποδοχής.

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία (υπόδειγμα 3).

Επισημαίνεται ότι η έκδοση των Υπεύθυνων Δηλώσεων μπορεί να γίνει μέσω της υπηρεσίας “Ενιαία Ψηφιακή Πύλη” gov.gr (https://howto.gov.gr/mod/book/view.php?id=83), ειδικά σε περίπτωσης απώλειας της Ε.Κ.Α.Α.

Πριν την μετακίνηση, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμβουλευτεί την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για να ενημερωθεί για το τι καλύπτει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα υποδοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης  Θεσσαλονίκης (κόμβος Θέρμης), email:  e.zampaoglou@ihu.edu.gr και τηλ.: 2310807503

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης  Θεσσαλονίκης (κόμβος Σίνδου), email: kgiovan@ihu.gr  και τηλ.: 2310013665

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης  Καβάλας, email: econserv@emt.ihu.gr  και τηλ.: 2510462291

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής  και Ψυχολογικής Στήριξης  Σερρών, email: drakou@ihu.gr και  τηλ.: 2321049112

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

207, 2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025 Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή της σίτισης θα παραμείνει ενεργή έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου [...]

2606, 2024

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι, το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που [...]

1106, 2024

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Μετά την έγκριση που δόθηκε από την Εφορεία των Εστιών του ΔΙΠΑΕ στην 2η συνεδρίαση της, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των ενστάσεων που αφορούν στις αιτήσεις εισδοχής [...]

1106, 2024

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Μετά την έγκριση που δόθηκε από την Εφορεία των Εστιών του ΔΙΠΑΕ στην 2η συνεδρίαση της, ανακοινώνεται η έκδοση των αποτελεσμάτων αιτήσεων εισδοχής στη Φοιτητική [...]

2905, 2024

Τοποθέτηση απινιδωτών στους χώρους των κόμβων του ΔΙ.ΠΑ.Ε και όλων των παραρτημάτων (Θέρμη, Σίνδος, Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη)

Τοποθέτηση απινιδωτών στους χώρους των κόμβων του ΔΙ.ΠΑ.Ε και όλων των παραρτημάτων (Θέρμη, Σίνδος, Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη) Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και προκειμένου να ικανοποιήσει την ασφάλεια [...]

2405, 2024

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025 Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ότι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό [...]