ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ελένη Βουχάρα

Διεύθυνση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΤΘ 141 ΤΚ 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Τηλ. & E-mail

Τηλ. 2310 013273

E-mail: vouchara@ihu.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Θεοφιλίτσα Τοπτσή

Διεύθυνση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,

Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς ΤΚ 65404 Καβάλα

 

 

Τηλ. & E-mail

Τηλ. 2510 462371

E-mail: filtop@emt.ihu.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων Θεσσαλονίκης

Προϊσταμένη Γραμματική Γραμμένου   τηλ.: 2310013709

email:erasmus.admin@the.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΤΘ 141 ΤΚ 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Τμήμα Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Καβάλας

Προϊστάμενος Νικόλαος Κιούρτης   τηλ.: 2510 462290

email: kiourtis@emt.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς ΤΚ 65404 Καβάλα

Τμήμα Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Σερρών

Προϊσταμένη Σοφία Τσαρούχα τηλ.: 2321049115,

email: eu@cm.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας ΤΚ 62124 Σέρρες

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Θεσσαλονίκης

Προϊσταμένη Κωνσταντίνα Γιοβανούδη  τηλ.: 2310013665

email: kgiovan@ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΤΘ 141 ΤΚ 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Καβάλας

Προϊσταμένη Βασιλική Γεωργιάδου τηλ.: 2510462291

email: econserv@emt.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς ΤΚ 65404 Καβάλα

Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Σερρών

Προϊσταμένη Ευαγγελία Δράκου τηλ.: 2321049112

email: drakou@ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας   ΤΚ 62124 Σέρρες

Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Φοιτητών και Αποφοίτων Θεσσαλονίκης

Προϊσταμένη Μαρία Αγοραστού τηλ.: 2310013718

email: carier@the.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΤΘ 141 ΤΚ 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Φοιτητών και Αποφοίτων Καβάλας

Προϊσταμένη Σοφία Παυλίδου τηλ.: 2510462139

email: praktikiaskisi@emt.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς ΤΚ 65404 Καβάλα

Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Φοιτητών και Αποφοίτων Σερρών

Προϊστάμενος Γεώργιος Ζέκος  τηλ. 2321049103

email: zekosg@ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας  ΤΚ 62124 Σέρρες

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Θεσσαλονίκης

Προϊσταμένη Μαρία Ρώρρα   τηλ.: 2310013667

email: infositisi@the.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, ΤΘ 141 ΤΚ 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Καβάλας

Προϊστάμενος Σοφοκλής Χριστοφορίδης  τηλ.: 2510462300

email: sofo@emt.ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς ΤΚ 65404 Καβάλα

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Σερρών

Προϊσταμένη Ευστρατία Τοπούζη  τηλ.:2321049147,

email: topouzi@ihu.gr

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας   ΤΚ 62124 Σέρρες