Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη συνεδρίαση της 07/09-04-2020  ορίζει τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Καλλιόπη Μακρίδου.
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Καλλιόπη Μακρίδου, Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγήτρια Νομικής
2 Σταμάτης Αγγελόπουλος, Μέλος Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών
3 Νικόλαος Γιοβάνης, Μέλος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης
4 Κορίνα Κατσαλιάκη, Μέλος Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
5 Δημήτριος Μαδυτινός, Μέλος Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης

Επιτροπές Erasmus Πανεπιστημιουπόλεων

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Σταμάτης Αγγελόπουλος Καθηγητής, Υπεύθυνος Erasmus+ Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης
Παντελής Κυρμίζογλου Καθηγητής
Παναγιώτης Κασσιανίδης Καθηγητής
Ελένη Λυκοτραφίτη Αν. Καθηγήτρια
Πανεπιστημιούπολη Καβάλας
Δημήτριος Μαδυτινός Καθηγητής, Υπεύθυνος  Erasmus+ Παν/μιούπολη Καβάλας
Νικόλαος Κιούρτης Προϊστάμενος Γραφείου Erasmus+ Παν/μιούπολη Καβάλας
Φωτεινή Γεωργιάδου Διοικητικός υπάλληλος, Γραφείο Erasmus+ Παν/μιούπολη Καβάλας
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Νικόλαος Γιοβάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Υπεύθυνow  Erasmus+ Παν/μιούπολης Σερρών
Σοφία Τσαρούχα Προϊστάμενη Γραφείου Erasmus+ Παν/μιούπολη Σερρών
Βασιλική Χούνου Διοικητικός υπάλληλος
Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών
Κορίνα Κατσαλιάκη Επίκουρη Καθηγήτρια, Υπεύθυνη  Erasmus+ Πανεπιστημιακού Κέντρου
Φραγκίσκος Αρχοντάκης Λέκτορας
Άννα Παπαδοπούλου Υπάλληλος Γραφείου Erasmus+

Σύνδεσμοι στις Πανεπιστημιουπόλεις

Συνεργαζόμενα ιδρύματα

Δείτε εδώ τον Πίνακα συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων για το ακαδ. έτος 2021-2022

Χάρτης Erasmus 2021-2027

Δείτε εδώ τον χάρτη.

Ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) απονεμήθηκε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για την περίοδο 2021-2027.

Ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) παρέχει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η απόκτηση του ECHE αποτελεί προαπαιτούμενο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγκατεστημένα σε μία από τις χώρες του προγράμματος και τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν στην μαθησιακή κινητικότητα ατόμων ή/και να συνεργαστούν για καινοτομία και ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

1. ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΩΝ

European Union – Education and Training
http://europa.eu/

European Commission – Erasmus+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

ECTS – European Credit Transfer System
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_en.html

ΙΚΥ – Greek State Scholarships Foundation

https://www.iky.gr/en/

ESN –Erasmus Student Network
http://www.esn.org

ESN IHU: https://ihu.esngreece.gr/

ihu@esnthessaloniki.gr

FB: IHU ESN THESSALONIKI

INSTAGRAM: @esnihuthessaloniki

European University Foundation

https://uni-foundation.eu/

Erasmus app

https://erasmusapp.eu/

Erasmus without paper

https://www.erasmuswithoutpaper.eu/

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη

57400 Σίνδος

https://www.ihu.gr/monades/intprogrs

Γραμματική Γραμμένου – Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων

(Διοικητικά, Ιδρυματικά , Διμερείς Συμφωνίες, Κινητικότητα Προσωπικού)

τηλ. 2310013709              e-mail:erasmus.admin@the.ihu.gr

Στέλλα Τσιφιτοπούλου – Κινητικότητα Φοιτητών

τηλ.:2310013712              Εξερχόμενοι Φοιτητές e-mail: erasmus.out@the.ihu.gr

Εισερχόμενοι Φοιτητές e-mail: erasmus.in@the.ihu.gr

 

Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών – Πανεπιστημιούπολη Θέρμης

14ο χλμ. ΕΟ Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανίων

57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

http://ecs.ihu.edu.gr/co/erasmus/erasmusplus

Άννα Παπαδοπούλου – Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού, Διεθνής Κινητικότητα, Διμερείς συμφωνίες

τηλ. 2310807551                 e-mail:erasmus@ihu.edu.gr

Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Αγιος Λουκάς, Τ.Θ. 1194, 65404 Καβάλα

http://erasmus.teiemt.gr/index.php/el/

Νικόλαος Κιούρτης –  Τυπική Κινητικότητα, Εισερχόμενοι Φοιτητές και Προσωπικό, Υποψηφιότητες Εξερχομένων Φοιτητών, Βεβαιώσεις Εισερχομένων Φοιτητών

τηλ. 2510 462290                e-mail: kiourtis@emt.ihu.gr

Φαίη Γεωργιάδου, – Τυπική Κινητικότητα, Εξερχόμενοι Φοιτητές και Προσωπικό, Γλωσσικά Τεστ, Aρχείο Kινητικοτήτων

τηλ. 2510 462221                e-mail:fei@emt.ihu.gr

Άννα Μαδυτιανού – Hλεκτρονικές Aιτήσεις Eξερχομένων, Αρχείο Διμερών Συμφωνιών, Διεθνής Κινητικότητα

τηλ. 2510 462308                e-mail: amadi@emt.ihu.gr

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες

http://erasmusplus.teicm.gr/

Σοφία Τσαρούχα – Προϊστ. Τμ. Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων  και Προγραμμάτων

(Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού, Διμερείς συμφωνίες)

Τηλ. 2321049115              e-mail: eu@cm.ihu.gr