Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη συνεδρίαση της 07/09-04-2020  ορίζει τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Καλλιόπη Μακρίδου.
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Καλλιόπη Μακρίδου, Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγήτρια Νομικής
2 Σταμάτης Αγγελόπουλος, Μέλος Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών
3 Νικόλαος Γιοβάνης, Μέλος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης
4 Κορίνα Κατσαλιάκη, Μέλος Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
5 Δημήτριος Μαδυτινός, Μέλος Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης

Σύνδεσμοι στις Πανεπιστημιουπόλεις

Δείτε εδώ τον Πίνακα συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων για το ακαδ. έτος 2020-2021

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΩΝ

Α. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη:

1.  Ανακοίνωση Κινητικοτήτων Φοιτητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αιτήσεις κινητικότητας: Κλικ εδώ για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα

2.  Ανακοίνωση Κινητικότητας Προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κινητικοτήτων προσωπικού

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Β. Πανεπιστημιούπολη Θέρμης:

Πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://ecs.ihu.edu.gr/co/erasmus/erasmusplus

Γ. Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://erasmus.teiemt.gr/index.php/el/

Δ. Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Ιστοσελίδα Πανεπιστημιούπολης: https://cm.ihu.gr/

Αιτήσεις κινητικότητας: Κλικ εδώ για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα

European Union – Education and Training
http://europa.eu/

European Commission – Erasmus+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

ECTS – European Credit Transfer System
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_en.html

ΙΚΥ – Greek State Scholarships Foundation

https://www.iky.gr/en/

ESN –Erasmus Student Network
http://www.esn.org

ESN IHU: https://ihu.esngreece.gr/

ihu@esnthessaloniki.gr

FB: IHU ESN THESSALONIKI

INSTAGRAM: @esnihuthessaloniki

European University Foundation

https://uni-foundation.eu/

Erasmus app

https://erasmusapp.eu/

Erasmus without paper

https://www.erasmuswithoutpaper.eu/