Νέα του πανεπιστημίου2022-01-31T17:44:02+02:00

Σταθερές ανακοινώσεις

1805, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- 03/2022-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 – 2024 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

Τε, 18 Μάι '22|

1805, 2022

2η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας αποκατάστασης βλάβης στον καυστήρα του κτηρίου βιβλιοθήκης και τοποθέτηση επιβραδυντών καυσαερίων στους λέβητες ΔΕ και Σ123 της Πανεπ. Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Τε, 18 Μάι '22|

Go to Top