Νέα του πανεπιστημίου2022-01-31T17:44:02+02:00
2309, 2022

Διακήρυξη 05/2022 – Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση έκτασης οκτακοσίων εξήντα ενός στρεμμάτων και οκτακοσίων τετραγωνικών μέτρων (861,8) του Αγροκτήματος της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης στη Σίνδο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πα, 23 Σεπ '22|

1909, 2022

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Καταναλωτική συμπεριφορά και αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες »

Δε, 19 Σεπ '22|

1609, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για την πλήρωση μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ένταξη Βιομηχανικών Ρομπότ σε Μηχανολογικά Συστήματα Παραγωγής» (ΑΡΡ28040)» του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.

Πα, 16 Σεπ '22|

1509, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Πε, 15 Σεπ '22|

Go to Top