Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί αυτόνομο Τμήμα τετραετούς φοίτησης με ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών χωρίς κατευθύνσεις.
Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, βάσει του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019), οργανώθηκε και λειτουργεί ως ΑΕΙ, αποτελούμενο από τις συνέργειες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με το πρώην Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης), με το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας) και το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.
Η μετονομασία του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων σε Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εναρμόνιση της ονομασίας του Τμήματος με τα τμήματα BIOMEDICAL SCIENCES Πανεπιστημίων της Ευρώπης που παράγουν αποφοίτους με τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες και τις αντίστοιχες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης (Φ.Ε.Κ.118/14-6-1996/τ.Α , ΦΕΚ 34/Α/20-3- 2017 –Biomedical Scientist job profile, https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/biomedical-scientist?). Προτροπή για μετονομασία είχε γίνει από τους εξωτερικούς αξιολογητές του Τμήματος ήδη από το 2012.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Τμήμα ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ προσφέρει Πανεπιστημιακές Σπουδές τετραετούς φοίτησης που οδηγούν σε πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημιακού Επιπέδου (Bachelor’s Degree – level 6 κατά τo EQF, European Qualifications Framework, Bologna). Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι να παρέχει στους σπουδαστές την απαραίτητη γνώση με στόχο να παράγει αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης κατάλληλα καταρτισμένους ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν τις Εργαστηριακές Ιατρικές Εξετάσεις, έχοντας γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μεταβολή των βιολογικών δεικτών και των συνθηκών που μπορούν να επιδράσουν στην ακρίβεια και αξιοπιστία του προσδιορισμού τους. Ικανούς να εργαστούν σε οποιοδήποτε από τα επιμέρους πεδία του αντικειμένου τους και να συμβάλλουν ενεργά και υπεύθυνα στη οργάνωση και τη ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου εργασίας τους αλλά και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στο χώρο της ειδικότητάς τους.
Ειδικότερα, κατ’ αναλογία και με άλλες χώρες του εξωτερικού, οι φοιτητές του τμήματος εκπαιδεύονται ώστε να εργαστούν στο χώρο των Εργαστηριακών Ιατρικών Εξετάσεων στελεχώνοντας τα Τμήματα μικροβιολογικό–ιολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό, αιμοδοσίας-τράπεζας αίματος, ανοσολογικό-ιστοσυμβατότητος, πυρηνικής Ιατρικής για εκτέλεση των εξετάσεων RIA, ορμονολογικό-ενδοκρινολογικό, τοξικολογικό, παθολογοανατομικό, κυτταρολογικό, γενετικής, μοριακής βιολογίας και πειραματοζώων. Αναλαμβάνουν υπεύθυνα και εγγυώνται την σωστή εκτέλεση όλων των εργαστηριακών τεχνικών και μπορούν να αναλάβουν την καθοδήγηση και επίβλεψη εφαρμογής τεχνικών από κατώτερης εκπαίδευσης προσωπικό του χώρου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε οποιοδήποτε άλλο χώρο με βάση το αντικείμενο σπουδών τους, όπως στην βιοϊατρική έρευνα κπλ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών συνδιοργανώνει με το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Μοριακές και Βιοϊατρικές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενιών» διετούς διάρκειας. Το Πρόγραμμα συνδυάζει διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, μέρος των οποίων πραγματοποιείται στους χώρους του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, ένα άλλο μέρος στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και ένα μέρος γίνεται διαδικτυακά.

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το Τμήμα βρίσκεται στο χώρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.
Διαθέτει εκπαιδευτικές και Ερευνητικές εγκαταστάσεις που συνίστανται στα εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

8 εργαστηριακοί χώροι 50-80 τ.μ. έκαστος με κατάλληλο εξοπλισμό για την άσκηση των φοιτητών:

Εργαστήριο Χημείας – Βιοχημείας
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας – Βιοτεχνολογίας –Γενετικής
Εργαστήριο Ανοσολογίας
Εργαστήριο Κλινικής Χημείας – Ιολογίας
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Εργαστήριο Μυκητολογίας– Παρασιτολογίας
Εργαστήριο Αιματολογίας
Εργαστήριο θρομβοφιλίας

Επίσης, διαθέτει 2 Αίθουσες διδασκαλίας, 1 Αίθουσα συνεδριάσεων-Παρουσιάσεων Μεταπτυχιακού, 1 νησίδα υπολογιστών ενώ εξυπηρετείται από το αμφιθέατρο και τη βιβλιοθήκη της ΣΕΥ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Στο Τμήμα υπάρχουν αίθουσες εργαστηρίων με πάγκους εργασίας για ερευνητική χρήση που μπορούν να καλύψουν την απασχόληση έως και 42 ερευνητών, μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων. Επίσης, υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός που μπορούν να καλύψουν τα ερευνητικά πεδία των Βιοϊατρικών και μοριακών Επιστημών στα οποία είδη δραστηριοποιούνται τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. (Βιοχημεία-Κλινική Χημεία, Ιολογία-Μοριακή Διαγνωστική, Μοριακή Βιολογία-Γενετική-Ιατρική Βιοτεχνολογία, Ανοσολογία, Ιατρική Μικροβιολογία-Μυκητολογία-Παρασιτολογία, Αιματολογία και Ιατρική Κυτταρολογία).

Στουςερευνητικούς εργαστηριακούς χώρους περιλαμβάνονται:

Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος Βιοχημείας- Κλινικής Χημείας – Ιολογίας – Μοριακής Διαγνωστικής
Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος Βιοχημείας 1,
Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος Βιοχημείας 2,
Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος Μοριακής Βιολογίας–Μοριακής Γενετικής& Ιατρικής Βιοτεχνολογίας,
Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος κλασικής ιστο- και ανοσο- και μοριακής Ιατρικής Ιστοπαθολογίας – Κυτταροπαθολογίας,
Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος κλασικής και μοριακής Μυκητολογίας- Παρασιτολογίας και Ιατρικής Μικροβιολογίας Ι,
Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος Μικροβιολογίας ΙΙ – Ανοσολογίας,
Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος αιματολογίας – θρομβοφιλίας

Τέλος, το Τμήμα διαθέτει αίθουσα γραμματείας και χώρους γραφείων.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Επικοινωνία: infomls@teithe.gr

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος – Διοικητικά θέματα)
Τηλεφ. 2310 – 013 512, akatsar@admin.teithe.gr

ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ (Φοιτητικά θέματα)
Τηλεφ. 2310 – 013 512

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών,
Σχολή Επιστημών Υγείας
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
Πανεπιστημιούπολη Σίνδου, 57400,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.mls.teithe.gr, http://mlsteithe.webs.com

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα