ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ευθαλία Γρηγοριάδου

Διεύθυνση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Κεντρική Βιβλιοθήκη
Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Τηλ. & E-mail

Τηλ. 2310 013 123
E-mail: library@the.ihu.gr

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Α) ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προϊσταμένη: Τριανταφυλλιά Τσούκα
Τηλ. 2310 013 693
E-mail: tsoukaf@ihu.gr

Διεύθυνση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Κεντρική Βιβλιοθήκη
Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Β)  ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υπεύθυνη:  Γεωργία Ροϊδούλη
Τηλ. 2310 807560
E-mail: g.roidouli@ihu.edu.gr

Διεύθυνση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Σπουδών
14ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων,
Θέρμη , Θεσσαλονίκη
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Γ) ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Προϊσταμένη: Αγνή Σιούλα
Τηλ. 23210 49185
E-mail: sioulalib@ihu.gr

Διεύθυνση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Κεντρική Βιβλιοθήκη
Τέρμα Μαγνησίας
Τ.Κ. 62124, Σέρρες
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Δ) ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Προϊστάμενος:  Επαμεινώνδας Ναρλιώτης
Τηλ. 2310 013 070
E-mail: enarpl@ihu.gr

Διεύθυνση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Τμήμα Εκδόσεων
Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη