Παράταση Προθεσμίας Υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της με αριθ. 03/2021 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω τον ορίων «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου» ορισμός νέων ημερομηνιών υποβολής ηλεκτρονικών, έντυπων φακέλων προσφορών και αποσφράγισης τους.

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της με αριθ. 03/2021 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω τον ορίων «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου» ορισμός νέων ημερομηνιών υποβολής ηλεκτρονικών, έντυπων φακέλων προσφορών και αποσφράγισης τους. ΑΠΟΦΑΣΗ

Υποβολή Προσφοράς για την “Προμήθεια Βιβλιοθηκών”

Υποβολή Προσφοράς για την "Προμήθεια Βιβλιοθηκών" Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια Βιβλιοθηκών για τους κόμβους Θέρμης και Σίνδου, συνολικού προϋπολογισμού 6.069,80€ με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ» (ΚΩΔ. 26/21)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ» (ΚΩΔ. 26/21) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Δημοσίευση ανακοίνωσης προκήρυξης μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Μηχανική με έμφαση σε κατεργασίες μορφοποίησης (APP 18962). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2021-03-19T15:32:40+02:00Πα, 19 Μαρ '21|Γενικά Νέα και Ανακοινώσεις|

Έγκριση χρηματοδότησης με κατάταξη στην 1η θέση της πρότασης “ENGINE”, στο πλαίσιο της Δράσης Erasmus+ KA2 “Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness”

ENGINE - "Teaching online electronics, microcontrollers and programming in Higher Education" Δράση Erasmus+ KA2: "Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA226 - Partnerships for Digital Education Readiness". Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, ανακοινώνει ότι, η πρόταση με τίτλο ENGINE- "Teaching online electronics, microcontrollers and programming in Higher Education" του Εργαστηρίου "Προηγμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα", με επιστημονικά υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Σαπουνίδη Θεοδόσιο κατατάχτηκε πρώτη (1η) για χρηματοδότηση στα πλαίσια της Δράσης "Call 2020 Round 1 KA2 "Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA226 - Partnerships for Digital [...]

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία και Συστήματα Εντοπισμού Θέσης» (APP18961), του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2021-03-19T11:33:04+02:00Πε, 18 Μαρ '21|Γενικά Νέα και Ανακοινώσεις|

Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία και Συστήματα Εντοπισμού Θέσης»

Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία και Συστήματα Εντοπισμού Θέσης» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Go to Top