Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Απόφαση Ανασυγκρότησης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ΑΠΟΦΑΣΗ

Προμήθεια Νέων Ηλεκτρονικών Βιβλίων για όλες τις Βιβλιοθήκες του ΔΙΠΑΕ – Υπηρεσία EBook Central

E-books – Ebook Central Platform Library has purchased 17 new e-books. E-books can be accessed via the Ebook Central Platform. The platform offers several features, which you can use in the following ways, provided that, VPN is installed successfully. After accessing the platform, always check the type of license of each e-book before taking any action. Ways of entering the Ebook Central platform A. Access to e-books without user authentication with VPN use only Available bibliographic data and use license for each e-book. VPN activation. Enter the platform here. Available actions: a) Browse available tittles and e-book table of contents. [...]

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αίτησης για παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Τμημάτων της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αίτησης για παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Τμημάτων της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ήτριες που φοιτούν στα τμήματα της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ότι, λόγω των δυσχερειών στην υποβολή αίτησης για παροχή δωρεάν σίτισης και προβλημάτων κατά την ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών τους δίνεται η δυνατότητα για υποβολή αίτησης και αποστολή των δικαιολογητικών τους μέχρι και τις 22/12/2021.

Προμήθεια Νέων Ηλεκτρονικών Βιβλίων για όλες τις Βιβλιοθήκες του ΔΙΠΑΕ – Υπηρεσία EBook Central

Προμήθεια Νέων Ηλεκτρονικών Βιβλίων για όλες τις Βιβλιοθήκες του ΔΙΠΑΕ - Υπηρεσία EBook Central ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίησης Συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικών Υπαλλήλων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τροποποίησης Συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικών Υπαλλήλων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Δείτε τη σχετική ΠΡΑΞΗ

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης για το έργο Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021– 2022 στο ΔΙΠΑΕ.

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης για το έργο Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021– 2022 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, [ΕΥ Κορλός Απόστολος, ΚΕ 80741]. Περισσότερα, εδώ: https://rc.ihu.gr/?p=5000

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στη «Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου και Ευφυή Συστήματα» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ.

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου και Ευφυή Συστήματα» (APP 23293), του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. ΑΠΟΦΑΣΗ

Go to Top