Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) αναλαμβάνει τη δέσμευση για την τήρηση της πολιτική προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων, όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 679/2016.

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί προσωπικές πληροφορίες ατόμων, όπως για παράδειγμα εργαζομένων, φοιτητών, απόφοιτων κ.ά.. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να επεξεργάζονται μόνο σύμφωνα με την πολιτική και τους όρους που εφαρμόζει το ΔΙΠΑΕ, το οποίο καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους το Πανεπιστήμιο κατέχει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε παραβίαση της πολιτικής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το Πανεπιστήμιο, ως καταχωρημένος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, να υπέχει νομική ευθύνη για τις συνέπειες της παραβίασης. Αυτή η υποχρέωση μπορεί να επεκταθεί και στο άτομο που επεξεργάζεται τα δεδομένα και στον προϊστάμενο του τμήματος, υπό ορισμένες συνθήκες.

Αυτή η πολιτική ισχύει ανεξάρτητα από το που αποθηκεύονται τα δεδομένα και, όσον αφορά την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων, την ιδιοκτησία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για τους σκοπούς του Πανεπιστημίου.

Δεδομένου ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των οργανισμών που βασίζονται στο Διαδίκτυο και την πορεία προς μια πραγματική οικονομία του Διαδικτύου, δημιουργήσαμε αυτήν την Δήλωση Απορρήτου για να παρουσιάσουμε την ισχυρή μας δέσμευση για τα δικαιώματα του ατόμου ως προς την προστασία και το απόρρητο των δεδομένων. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει πώς διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός ατόμου («Προσωπικά Δεδομένα»).

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πότε ισχύει η παρούσα Δήλωση Απορρήτου; Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που δίνετε στο ΔΙΠΑΕ ή τα οποία προέρχονται από τα Προσωπικά Δεδομένα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας συλλέγεται από τα cookies ή άλλες τεχνολογίες διαδικτυακής παρακολούθησης υπόκειται στις γνωστοποιήσεις και τις επιλογές που παρέχονται στην πολιτική cookies.

Ελεγκτής Δεδομένων. Ο ελεγκτής δεδομένων του https://www.ihu.gr  είναι το ΔΙΠΑΕ., 14Ο χλμ Θεσ/νικης – Μουδανιών, Θέρμη («ΔΙΠΑΕ»). Όπου παρουσιάζεται μια φόρμα εγγραφής στην παρούσα ιστοσελίδα, ο ελεγκτής δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση ή τον σκοπό συλλογής δεδομένων αλλά σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται στην δήλωση απορρήτου της φόρμας εγγραφής του ατόμου.

Πως χρησιμοποιεί το ΔΙΠΑΕ τα Προσωπικά μου Δεδομένα; Το ΔΙΠΑΕ θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται παρακάτω  μόνο όπως ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις Ενότητες Β και Γ παρακάτω. Όπου η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας βασίζεται σε νόμιμη άδεια, θα βρείτε πληροφορίες για τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί το ΔΙΠΑΕ καθώς και για ποιο σκοπό στην Ενότητα Β παρακάτω. Όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, θα βρείτε πληροφορίες στην Ενότητα Γ παρακάτω.

Διάρκεια επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Το ΔΙΠΑΕ επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως επιτρέπεται από τον νόμο (δείτε το Β παρακάτω) ή σύμφωνα με την συγκατάθεσή σας (δείτε το Γ παρακάτω). Στην περίπτωση αυτή, το ΔΙΠΑΕ θα αποθηκεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα (i) μόνο για όσο απαιτείται ώστε να ικανοποιήσει τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω ή (ii) μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από το ΔΙΠΑΕ (όπου το ΔΙΠΑΕ έχει έννομο συμφέρον να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα) ή (iii) μέχρι να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας (όπου συγκαταθέσατε για να χρησιμοποιήσει το ΔΙΠΑΕ τα Προσωπικά σας Δεδομένα). Ωστόσο, όποτε απαιτείται από απορρέουσα εκ του νόμου υποχρέωση το ΔΙΠΑΕ θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή όποτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα απαιτούνται έτσι ώστε το ΔΙΠΑΕ για να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτό του έναντι νομικών αξιώσεων, το ΔΙΠΑΕ θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέχρι την λήξη της αντίστοιχης περιόδου διατήρησης ή μέχρι οι εν λόγω αξιώσεις τακτοποιηθούν.

Γιατί πρέπει να δώσω τα Προσωπικά μου Δεδομένα; Ως γενική αρχή, η χορήγηση οποιασδήποτε συγκατάθεσης και η παροχή οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων δυνάμει του παρόντος είναι εντελώς εθελοντική. Γενικά δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις για εσάς αν επιλέξετε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας ή να μην παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το ΔΙΠΑΕ δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, για παράδειγμα επειδή αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται για την επεξεργασία των εντολών σας ή για να σας δώσει πρόσβαση σε συμμετοχή σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις, για τη λήψη τευχών δημόσιων διαγωνισμών ή για πρόσβαση και λήψη του newsletter του Πανεπιστημίου και ανακοινώσεων και ενημερώσεων που αφορούν σε επικείμενες εκδηλώσεις του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς το ΔΙΠΑΕ δεν θα μπορεί να σας παράσχει αυτό που επιθυμείτε χωρίς τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Δικαιώματα υποκείμενων δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε, οποιαδήποτε στιγμή, από το ΔΙΠΑΕ πληροφορίες σχετικά με το ποια Προσωπικά Δεδομένα σας επεξεργάζεται το ΔΙΠΑΕ και τη διόρθωση ή διαγραφή των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Ωστόσο, σημειώστε ότι το ΔΙΠΑΕ μπορεί να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο αν δεν υπάρχει νομική υποχρέωση ή αν δεν επικρατεί δικαίωμα το ΔΙΠΑΕ να τα διατηρήσει. Να γνωρίζετε ότι αν ζητήσετε να διαγράψει το ΔΙΠΑΕ τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες το ΔΙΠΑΕ που απαιτούν την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από αυτό.

Αν το ΔΙΠΑΕ χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την συγκατάθεσή σας ή για να συνεργαστεί μαζί σας, μπορείτε επιπλέον να ζητήσετε από το ΔΙΠΑΕ ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που δώσατε στο ΔΙΠΑΕ. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε μέσω της παρακάτω διεύθυνσης email και καθορίστε τις πληροφορίες ή τις δραστηριότητες επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά σας, τη μορφή με την οποία θέλετε αυτές τις πληροφορίες και το εάν τα Προσωπικά Δεδομένα θα σταλούν σε εσάς ή σε άλλον παραλήπτη. Το ΔΙΠΑΕ θα εξετάσει προσεκτικά το αίτημά σας και συζητήσει μαζί σας για την καλύτερη εκπλήρωσή του.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε από το ΔΙΠΑΕ να περιορίσει την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) δηλώνετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας που έχει στην κατοχή του το ΔΙΠΑΕ είναι λανθασμένα (αλλά μόνο για όσο το ΔΙΠΑΕ χρειάζεται να ελέγξει την ακρίβεια αυτών των Προσωπικών Δεδομένων), (ii) δεν υπάρχει νομική βάση για να επεξεργαστεί το ΔΙΠΑΕ τα Προσωπικά Δεδομένα σας και απαιτείτε να περιορίσει το ΔΙΠΑΕ την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, (iii) το ΔΙΠΑΕ δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα σας αλλά ισχυρίζεστε ότι το ΔΙΠΑΕ πρέπει να διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα προκειμένου να διεκδικήσει ή να ασκήσει νόμιμα δικαιώματα ή να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του έναντι αξιώσεων τρίτου ή (iv) στην περίπτωση που έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από το ΔΙΠΑΕ (βάσει του έννομου ενδιαφέροντος του ΔΙΠΑΕ όπως ορίζεται στο Β παρακάτω) για όσο απαιτείται για να επανεξεταστεί αν το ΔΙΠΑΕ έχει επικρατέστερο συμφέρον ή νομική υποχρέωση να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα μέσω της φόρμας: https://e-services.ihu.edu.gr/node/886

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Αν πιστεύετε ότι το ΔΙΠΑΕ δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ε.Ε., μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλετε καταγγελία στις αρχές προστασίας δεδομένων της χώρας της Ε.Ε., στην οποία διαμένετε ή στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην οποία έχει το ΔΙΠΑΕ την έδρα του.

Χρήση του παρόντος ιστότοπου από παιδιά. Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 16 ετών. Αν είστε κάτω από 16 ετών, δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Το ΔΙΠΑΕ δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στο ΔΙΠΑΕ. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

Β. ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΔΙΠΑΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, το ΔΙΠΑΕ επιτρέπεται να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Αν φοιτάτε σε προγράμματα σπουδών, συμμετέχετε σε μαθήματα ή εκπαιδεύσεις, επιστημονικές εκδηλώσεις ή σεμινάρια,  που παρέχονται από το ΔΙΠΑΕ, το ΔΙΠΑΕ μπορεί επίσης να παρακολουθεί την πρόοδό σας προκειμένου να έχετε διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες. Επιπλέον, επικοινωνούμε σε τακτική βάση με email με τους χρήστες που κάνουν εγγραφή στις υπηρεσίες μας, και επίσης μπορεί να επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικά για να επιλύσουμε παράπονα επισκέπτη ή να διερευνήσουμε ύποπτες συναλλαγές. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email σας για να επιβεβαιώσουμε το άνοιγμα λογαριασμού, να σας στείλουμε ειδοποιήσεις πληρωμής, να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες μας, και να σας στείλουμε ειδοποιήσεις και άλλες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με την νομοθεσία. Γενικά, οι χρήστες δεν μπορούν να επιλέξουν να μην συμμετέχουν (opt out) σε αυτές τις επικοινωνίες, που δεν σχετίζονται με το μάρκετινγκ αλλά απαιτούνται απλώς στο πλαίσιο της σχετικής συναλλακτικής σχέσης. Αναφορικά με τύπους επικοινωνίας που αφορούν στο μάρκετινγκ (π.χ. emails και τηλεφωνικές κλήσεις) το ΔΙΠΑΕ θα (i) όπου απαιτείται νομικά σας παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες μετά από αποδοχή (opt in) και (ii) σας δώσει την ευκαιρία να κάνετε opt out αν δεν θέλετε να λάβετε από εμάς επιπλέον επικοινωνίες που αφορούν σε ενημερωτικές και προωθητικές ενέργειες του ΔΙΠΑΕ. Μπορείτε να κάνετε το opt out οποιαδήποτε στιγμή υποβάλλοντας αίτημα μέσω της φόρμας που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://e-services.ihu.edu.gr/node/886.

Έννομο συμφέρον του ΔΙΠΑΕ. Κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις χρήσης αποτελεί έννομο συμφέρον του ΔΙΠΑΕ ώστε να επεξεργαστεί ή να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αν δεν συμφωνείτε με αυτήν την προσέγγιση, μπορείτε να φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία ή την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από το ΔΙΠΑΕ, όπως ορίζεται παρακάτω.

Ερωτηματολόγια και έρευνες. Το ΔΙΠΑΕ μπορεί να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε σε ερωτηματολόγια και έρευνες. Αυτά τα ερωτηματολόγια και οι έρευνες θα σχεδιαστούν γενικά με τρόπο που οι απαντήσεις δεν θα απαιτούν Προσωπικά Δεδομένα. Αν παρόλα αυτά εισάγετε Προσωπικά Δεδομένα σε ένα ερωτηματολόγιο ή σε μία έρευνα, το ΔΙΠΑΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Δημιουργία ομάδων ανωνυμοποιημένων δεδομένων. Το ΔΙΠΑΕ μπορεί να ανωνυμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται δυνάμει της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου για να δημιουργήσει ομάδες ανωνυμοποιημένων δεδομένων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Καταγραφή κλήσεων και συνομιλιών για σκοπούς βελτίωσης ποιότητας. Στην περίπτωση τηλεφωνικών κλήσεων ή συνόδων συνομιλίας (chat) το ΔΙΠΑΕ μπορεί να καταγράψει τις εν λόγω κλήσεις (αφού σας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της κλήσης και πριν ξεκινήσει η καταγραφή) ή τις συνόδους συνομιλίας (chat) ώστε να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Στο πλαίσιο της υπάρχουσας σχέσης μεταξύ σας και του ΔΙΠΑΕ, το ΔΙΠΑΕ μπορεί να σας ενημερώσει, όπου επιτρέπεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, σχετικά με τις υπηρεσίες του (συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, σεμιναρίων ή εκδηλώσεων) που είναι παρόμοια ή σχετίζονται με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε από το ΔΙΠΑΕ. Επιπλέον, αν έχετε παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα σπουδών, ένα διαδικτυακό σεμινάριο, ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης, ένα σεμινάριο ή μία εκδήλωση του ΔΙΠΑΕ ή αν αγοράσατε υπηρεσίες από το ΔΙΠΑΕ, το ΔΙΠΑΕ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για σχόλια που αφορούν στην βελτίωση αυτών των προγραμμάτων σπουδών, διαδικτυακών σεμιναρίων, προγραμμάτων δια βίου μάθησης, σεμιναρίων, εκδηλώσεων ή υπηρεσιών.

Δικαίωμα αντίρρησης. Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από το ΔΙΠΑΕ για τους ανωτέρω σκοπούς, οποτεδήποτε υποβάλλοντας αίτημα μέσω της φόρμας που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://e-services.ihu.edu.gr/node/886. Με αυτήν την ενέργεια, το ΔΙΠΑΕ θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους ανωτέρω σκοπούς (δηλαδή σύμφωνα με το έννομο ενδιαφέρον που ορίζεται παραπάνω) και θα τα διαγράψει από τα συστήματά του, εκτός αν το ΔΙΠΑΕ επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για άλλους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή αν το ΔΙΠΑΕ καθορίσει και επιδείξει δικαιολογημένα επιτακτικό έννομο συμφέρον, ώστε να συνεχίσει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Γ. ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΔΙΠΑΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΟΥ

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, το ΔΙΠΑΕ θα χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μόνο όπως αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω, και αφού δώσετε την συγκατάθεσή σας εκ των προτέρων στις σχετικές λειτουργίες επεξεργασίας. Επομένως, κάθε πληροφορία σχετικά με την λειτουργία επεξεργασίας, αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα, συνδέεται με μία δήλωση συγκατάθεσης στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση: https://e-services.ihu.edu.gr/node/886.

Νέα σχετικά με τις Υπηρεσίες του ΔΙΠΑΕ. Σύμφωνα με αντίστοιχη πρόβλεψη και την συγκατάθεσή σας, το ΔΙΠΑΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα, τη διεύθυνση email και την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον τίτλο εργασίας και βασικές πληροφορίες σχετικά με τον εργοδότη σας (όνομα, διεύθυνση και τομέα) καθώς και ένα διαδραστικό προφίλ που βασίζεται σε προηγούμενες αλληλεπιδράσεις με το ΔΙΠΑΕ (συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια, προγράμματα δια βίου μάθησης σεμινάρια ή εκδηλώσεις ή την χρήση (διαδικτυακών) υπηρεσιών), προκειμένου να παραμείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες ανακοινώσεις προγραμμάτων και υπηρεσιών, ειδικές προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του ΔΙΠΑΕ (συμπεριλαμβανομένων δελτίων ενημέρωσης που σχετίζονται με την προώθηση) καθώς και για εκδηλώσεις του ΔΙΠΑΕ και προκειμένου να εμφανιστεί σχετικό περιεχόμενο σε ιστοτόπους του ΔΙΠΑΕ.

Δημιουργία προφίλ χρήστη. Το ΔΙΠΑΕ σας παρέχει την επιλογή να χρησιμοποιήσετε τις διαδικτυακές του προσφορές συμπεριλαμβανομένων των φόρουμς, των ιστολογίων (blogs) και δικτύων, που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο, στον οποίο απαιτείται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε προφίλ χρήστη. Τα προφίλ χρήστη παρέχουν την επιλογή να εμφανιστούν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ονόματος, της φωτογραφίας, των λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης email, ή και των δύο, του αριθμού τηλεφώνου, των προσωπικών ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και βασικών στοιχείων σχετικών με εσάς.

Αυτά τα προφίλ μπορεί να σχετίζονται με μία μεμονωμένη διαδικτυακή προσφορά του ΔΙΠΑΕ. Ωστόσο, είναι πάντα δική σας επιλογή ποιες από αυτές τις πρόσθετες διαδικτυακές προσφορές θα χρησιμοποιήσετε και τα Προσωπικά Δεδομένα σας προωθούνται μόνο σε αυτές στις οποίες εν τέλει θα αποκτήσετε πρόσβαση. Σημειώστε ότι χωρίς την συγκατάθεσή σας στο ΔΙΠΑΕ, για τη δημιουργία των προφίλ χρήστη, το ΔΙΠΑΕ δεν θα μπορεί να προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες σε εσάς, στις περιπτώσεις όπου η συγκατάθεσή σας είναι νόμιμη απαίτηση ώστε το ΔΙΠΑΕ να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες σε εσάς.

Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων. Σε σχέση με την εγγραφή και την παροχή πρόσβασης σε ένα πρόγραμμα σπουδών, σε μια εκδήλωση ή σεμινάριο ή σε ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης, το ΔΙΠΑΕ μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας με σκοπό την ταυτοποίηση και την ευαισθητοποίηση ως προς άτομα που έχουν αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες για την διάρκεια της εκδήλωσης. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση πληροφοριών βασίζεται στην συγκατάθεση που χορηγήσατε στο παρόν.

Σημειώστε ότι αν δεν δώσετε τις εν λόγω πληροφορίες σχετικά με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες, το ΔΙΠΑΕ δεν θα μπορέσει να λάβει τις αντίστοιχες προφυλάξεις.

Κατάρτιση προφίλ εκδήλωσης. Αν εγγραφείτε σε μια εκδήλωση, σεμινάριο ή διαδικτυακό σεμινάριο του ΔΙΠΑΕ, το ΔΙΠΑΕ μπορεί να μοιραστεί βασικές πληροφορίες συμμετέχοντα (το όνομά σας, την εταιρεία και τη διεύθυνση email) με άλλους φορείς που τυχόν συνδιοργανώνουν την εκδήλωση και με άλλους συμμετέχοντες στην ίδια εκδήλωση, σεμινάριο ή διαδικτυακό σεμινάριο με σκοπό την επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών.

Ανάκληση της συγκατάθεσης που χορηγείται βάσει του παρόντος. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρετε την συγκατάθεση που χορηγείται με το παρόν υποβάλλοντας αίτημα μέσω της φόρμας που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://e-services.ihu.edu.gr/node/886. Σε περίπτωση απόσυρσης, το ΔΙΠΑΕ δεν θα επεξεργαστεί πια Προσωπικά Δεδομένα που υπόκεινται στην παρούσα συγκατάθεση εκτός αν απαιτείται νομικά. Στην περίπτωση που το ΔΙΠΑΕ είναι υποχρεωμένο να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για νομικούς λόγους, τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και θα διατηρηθούν μόνο για την περίοδο που απαιτείται βάσει νόμου. Ωστόσο, η απόσυρση δεν έχει επιπτώσεις σε προηγούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το ΔΙΠΑΕ μέχρι την στιγμή της απόσυρσης. Επιπλέον, αν η χρήση μιας υπηρεσίας ή προσφοράς του ΔΙΠΑΕ από εσάς απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, το ΔΙΠΑΕ δεν θα μπορεί (πλέον), μετά την ανάκλησή σας, να σας παρέχει την σχετική υπηρεσία, προσφορά ή εκδήλωση.