• Θεσσαλονίκη

  • 14ο χλμ. Θεσ/νίκης – Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη
  • Τ.Θ. 141, 574 00 Σίνδος

 • Καβάλα

  Άγιος Λουκάς, Τ.Κ. 65404

 • Σέρρες

  Τέρμα Μαγνησίας, T.K. 62124

 • Δράμα

  Τ.Κ. 66100

Α. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 23210-49135 (Σέρρες)

2. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 23210-49136 (Σέρρες)

3. Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 23510-20940 (Κατερίνη)

4. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2510-462187/188 (Καβάλα)

5. Τμήμα Διοίκηση Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού 2310-013564

2310-013563

2310-013756 (Θεσ/νίκη)

6. Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων 2310-013191

2310-013192 (Θεσσαλονίκη)

7. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 2510-462310 (Καβάλα)

Β. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 2310-013185

2310-013752 (Θεσσαλονίκη)

2. Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 2310-013847

2310-013848 (Θεσσαλονίκη)

Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1. Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας 2310-013900

2310-013899 (Θεσσαλονίκη)

2. Τμήμα Μαιευτικής 2310-013845(Θεσσαλονίκη)

3. Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 2310-013512

2310-013835 (Θεσσαλονίκη)

4. Τμήμα Φυσικοθεραπείας 2310-013804

2310-013802 (Θεσσαλονίκη)

5. Τμήμα Νοσηλευτικής

Θεσσαλονίκη 2310-013821, 013822, 013500

Παράρτημα Διδυμοτείχου 25530-25111, 25063

Δ. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 23210-49125 (Σέρρες)

2. Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 23210-49107 (Σέρρες)

3. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 23210-49151 (Σέρρες)

4. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών 23210-49341 (Σέρρες)

5. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 2310-013935 (Θεσσαλονίκη)

2310-013934 (Θεσσαλονίκη)

6. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 2310-013937 (Θεσσαλονίκη)

2310-013940 (Θεσσαλονίκη)

2310-013939 (Θεσσαλονίκη)

7. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων 2310-013075 (Θεσσαλονίκη)

2310-013088 (Θεσσαλονίκη)

2310-013945 (Θεσσαλονίκη)

Ε. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Τμήμα Φυσικής 2510462141/142 (Καβάλα)

2. Τμήμα Χημείας 2510-462143 / 2510-462396 (Καβάλα)

3. Τμήμα Πληροφορικής 2510-462341/349 (Καβάλα)

ΣΤ. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 2521060402 (Καβάλα)

2. Τμήμα Γεωπονίας 2310-013865

2310-013866 (Θεσσαλονίκη)

3. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 2310-013908, -909, -910

(Θεσσαλονίκη)

4. Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας 2521060427 (Δράμα)

Ζ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης 23410-29876 (Κιλκίς)

2. Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 23210-49337 (Σέρρες)

Η. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Τμήμα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών (Θέρμη Θεσσαλονίκη) 2310-807526, -523, -530

Θ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας (Θέρμη Θεσσαλονίκη) 2310-807529