Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης

Στο ΔΙΠΑΕ λειτουργεί Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Σερρών (Κτίριο Διοίκησης, γραφείο ΚΔ-211), υπαγόμενο διοικητικά στην Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Κεντρικής Διοίκησης (ΦΕΚ Τεύχος B’ 2609/01.05.2024).

Προτεραιότητες για Δράση εντός της Πανεπιστημιακής Κοινότητας:

 • Κατανόηση του κινδύνου
 • Ενίσχυση της διακυβέρνησης κινδύνου
 • Κατανόηση και ενίσχυση της διακυβέρνησης ανθεκτικότητας
 • Ενίσχυση του βαθμού ετοιμότητας και ανάκαμψης

Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης  Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ): 

 • Αρμοδιότητα του τμήματος είναι η εισήγηση για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού θεμάτων και μέτρων της πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.
 • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και δράση κατά τον πόλεμο ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης, των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 • Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που έχει σχέση με τα ανωτέρω.
 • Το Τμήμα λειτουργεί και ασκεί τις αρμοδιότητες όπως καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και μεριμνά για την Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης, σε θέματα αρμοδιότητας του ΔΙΠΑΕ (ΑΔΑ:6ΓΞΦ46ΨΖ3Π-ΝΡΡ).

Θεματικές περιοχές ευθύνης του Τμήματος είναι:

 • Η συστηματική και οργανωμένη σε ετήσια βάση, ενημέρωση, καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού και των χρηστών των υπηρεσιών ΔΙΠΑΕ σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τη μορφή ημερίδων, συνεδρίων, και άλλων εκδηλώσεων
 • Η συμμετοχή σε επιχειρησιακές ασκήσεις. Η συμμετοχή στη διοργάνωση, προπαρασκευή, σχεδίαση και διεξαγωγή επιχειρησιακών και άλλων ασκήσεων (πχ TTXs, FSXs)
 • Οι συνέργειες με αρμόδιους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς φορείς και γραφεία ΠΣΕΑ, με οργανισμούς, επιτροπές, task forces, working groups.
 • Η συμμετοχή σε Πολιτικοστρατιωτικά σχέδια και ασκήσεις (συνεργασία με ΓΕΕΘΑ – ΥΠΑ – ΓΕΑ).
 • Θέματα ΝΑΤΟ, UN και συναφών οργανισμών.
 • Η υποβολή εισηγήσεων στη Διοίκηση για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού θεμάτων και μέτρων της πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.
 • Ο συντονισμός και η κατεύθυνση των ενεργειών υπηρεσιών του ΔΙΠΑΕ για την επίτευξη των επιταγών της σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.
 • Η συγκρότηση μικτών επιτροπών και ομάδων εργασίας με συμμετοχή αξιωματικών των σωμάτων ασφαλείας, πρώτων ανταποκριτών για τη μελέτη και τον προγραμματισμό διαφόρων θεμάτων, που έχουν σχέση με την πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση κήρυξης πολιτικής κινητοποίησης.
 • Επικοινωνιακή διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών σε συνεργασία με ανώτατη Διοίκηση/Κεντρική Διοίκηση.

Συγγενή Τμήματα και Όργανα

 • Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας ΔΙΠΑΕ
 • Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας ΔΙ.ΠΑ.Ε.
 • Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών ΔΙΠΑΕ
 • Διεύθυνση Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΠΑΕ
 • Τμήματα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης

Υπάγεται/Αναφέρεται

 • Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Κεντρικής Διοίκησης
 • Πρύτανη ΔΙΠΑΕ

Οργανωτική δομή

Προϊστάμενος:

Δρ. Αικατερίνη ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ

Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης (Integrated Master)

Διδάκτωρ Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Δημοσιεύσεις

Συνεδριακές Εκδηλώσεις (επιλεγμένα)

Έγγραφα-Πρότυπα Τεχνικής Ικανότητας (επιλεγμένα)

Ομιλίες (επιλεγμένα)

Δημοσιεύσεις (επιλεγμένα)

Ανακοινώσεις

2706, 2024

Τοποθέτηση απινιδωτών στις Πανεπιστημιουπόλεις του ΔιΠαΕ

Τοποθέτηση απινιδωτών στις Πανεπιστημιουπόλεις του ΔιΠαΕ Ο αυτόματος απινιδωτής (AED) είναι μια ιατρική συσκευή που ανιχνεύει απινιδώσιμους καρδιακούς ρυθμούς και αυτόματα εφαρμόζει ηλεκτρικό σοκ στην καρδιά για να αποκαταστήσει τον κανονικό ρυθμό της [...]

Χρήσιμα τηλέφωνα

 • Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112
 • Πυροσβεστικό Σώμα: 199
 • Αστυνομία: 100
 • Ε.Κ.Α.Β. (Ασθενοφόρο): 166

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ανοιχτά όλο το 24ωρο

 • Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος», Διεύθυνση: Ελένης Ζωγράφου 2, Θεσσαλονίκη 546 34, Τηλέφωνο: 231 332 2100
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση: Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη 546 36, Τηλέφωνο: 231 330 3110:
 • 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός Ν. Ευκαρπία, Τ.Κ. 564 29, Τηλέφωνο: 231 038 1000.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,, Κρήτης 46, Κρήτης, 546 46 Θεσσαλονίκη , 231 332 6121
 • 1ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ολυμπιάδος 117, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, 546 34 Θεσσαλονίκη , 231 096 8950
 • 2ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μοναστηρίου 114, Μπάλτα, 546 27 Θεσσαλονίκη , 231 056 7980
 • 3ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 231 332 6121
 • 4ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 231 056 7950

Αρχική – Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος (fireservice.gr)

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Μοναστηρίου 326, Εύοσμος 562 24, Τηλέφωνο: 231 038 8000
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης | Ελληνική Αστυνομία (astynomia.gr)

Κέντρο Υγείας Θέρμης, Τηλέφωνο: 231 331 0800, Διεύθυνση: 13 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, Θέρμη 570 01

ΕΚΑΒ 2 (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Διεύθυνση: Πάροδος Μπιζανίου, Πουρνάρι Πυλαίας, ΤΚ 555 35, Τηλέφωνο: 2310 397 100, e-mail: thess.grammateia@ekab.gr

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΗΣ

5ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο:  231 047 6970
Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης – Περαίας, Θέρμη 570 01
Τηλέφωνο: 231 047 6930

2η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΠΕΖΟΠΟΡΟ ΤΜΗΜΑ, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο: 231 046 5333

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΗΣ
Διεύθυνση: Βασιλικής Ταβάκη 42, Θέρμη 570 01, Τηλέφωνο: 231 046 1203

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, Τηλέφωνο: 2310793222, Σίνδος, 57400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΝΔΟΥ, Τηλέφωνο:2310799697, Χρυσοστόμου Σμύρνης & Γοργοποτάμου, Σίνδος, 57400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση: Μαβίλη 33, Πυλαία 555 35, Τηλέφωνο: 231 332 6623

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ
Διεύθυνση: Ωραιόκαστρο 570 22, Τηλέφωνο: 231 056 9468

2ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Α5 Α Είσοδος, Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 57400, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τηλέφωνο: 2310569460

(2) Facebook

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΛΤΑ
Διεύθυνση: Γρ. Ε 3, Σίνδος 574 00, Τηλέφωνο: 231 056 9410

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης,
Διεύθυνση: 6ο χλμ. Κατερίνης – Αρωνά, Επαρ.Οδ. Αρωνάς-Μοσχοπόταμου, Κατερίνη 601 00, Τηλέφωνο: 2351 350200
Επείγοντα Περιστατικά

ΕΚΑΒ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ) Κατερίνης, Νοσοκομείο, Διεύθυνση: Κατερίνη 601 00, Τηλέφωνο: 2351 046766

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Διεύθυνση: ΠΕΟ Αθηνών Θεσσαλονίκης, Κατερίνη 601 00, Τηλέφωνο: 2351 023333

Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας
Διεύθυνση: ΠΕΟ Αθηνών Θεσσαλονίκης, Κατερίνη 601 00, Τηλέφωνο: 2351 046623

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς
Διεύθυνση: Αλ. Γιαλαμίδη 2, Κιλκίς 611 00, Τηλέφωνο: 2341 351400
Επείγοντα Περιστατικά

ΕΚΑΒ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ) Κιλκίς
Διεύθυνση: Νοσοκομείου, Κιλκίς 611 00, Τηλέφωνο: 2341 076202

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ
Διεύθυνση: Καπετάν Νικοτσάρα 22, Κιλκίς 611 00, Τηλέφωνο: 2341 023578

Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς
Διεύθυνση: Κων/νου Παλαιολόγου, Κιλκίς 611 00, Τηλέφωνο: 2341 077000

Γενικό Νοσοκομείο ΣΕΡΡΩΝ
Διεύθυνση: Οδός Σέρρες – Δράμας (2 χλμ.), Σέρρες, 62120, Τηλέφωνο: 2321 094500
Επείγοντα Περιστατικά

Ε.Κ.Α.Β. (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ) Σερρών
Διεύθυνση: Ορφέως, Σέρρες 621 22, Τηλέφωνο: 2321 052650

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
Μεραρχίας Χ. 104, Σέρρες, 62125, Τηλέφωνο: 2321098900

Διεύθυνση Αστυνομίας ΣΕΡΡΩΝ
Διεύθυνση: Κερασούντος 3, Τ.Κ. 621 23, Σέρρες, e-mail: adserron@hellenicpolice.gr,
Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης         23210 90800

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας: psea@ihu.gr, 2321049138