ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ιωάννης Σαρόγλου

Διεύθυνση

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Κτήριο Διοίκησης
Τ.Θ. 141,  57400
Σίνδος, Θεσσαλονίκη

 

Τηλ. & E-mail

Τηλ. 2310013115
E-mail: saroglu@ihu.gr

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θέση Ονομ/μο Τηλ Ε-MAIL Διεύθυνση
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ιωάννης Σαρόγλου 2310013115 saroglu@ihu.gr Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400, Σίνδος Θεσσαλονίκης
ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προϊσταμένη Τμήματος Ευαγγελία Ντερζή 2310013707 derziev@ihu.gr Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400, Σίνδος Θεσσαλονίκης
Υπάλληλος Κυριακή Γρηγοριάδου 2310013655 kyrgrig@ihu.gr Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400, Σίνδος Θεσσαλονίκης
Υπάλληλος Αθανασία Πάτλη 2310013656 patli@ihu.gr Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400, Σίνδος Θεσσαλονίκης
Υπάλληλος Κωνσταντίνα Καρπούζη 2310013118 kkarpouzi@ihu.gr Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400, Σίνδος Θεσσαλονίκης
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Προϊσταμένη Τμήματος Χριστίνα Τζιώτζιου 2310807545 ctziotziou@ihu.gr Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, 14o χιλ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Υπάλληλος Αναστασία Τερζοπούλου 2310807568 a.terzopoulou@ihu.edu.gr Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, 14o χιλ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Υπάλληλος Μανούσος Μιχαηλίδης 2310807567 mmichailidis@ihu.gr Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, 14o χιλ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Υπάλληλος Άννα Γκατζιάνα Κανατσιοπούλου 2310013653 annakana@ihu.gr Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400, Σίνδος Θεσσαλονίκης
Υπάλληλος Περικλής Βατσίνας 2310013654 pvatsinas@ihu.gr Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400, Σίνδος Θεσσαλονίκης
Υπάλληλος Σωκράτης Καραμούτας karamoutas@ihu.gr Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400, Σίνδος Θεσσαλονίκης
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ/ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προϊσταμένη Τμήματος Σοφία Ιωαννίδου 2310013657 gatos@ihu.gr Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400, Σίνδος Θεσσαλονίκης
Υπάλληλος Aπόστολος Κουρκούμπας 2310013650 akourkoumpas@ihu.gr Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400, Σίνδος Θεσσαλονίκης
Υπάλληλος Άγγελος Πόπτσιας 2310013648 apoptsias@ihu.gr Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400, Σίνδος Θεσσαλονίκης