Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη συνεδρίαση της 07/09-04-2020  ορίζει τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Καλλιόπη Μακρίδου.
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Καλλιόπη Μακρίδου, Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγήτρια Νομικής
2 Σταμάτης Αγγελόπουλος, Μέλος Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών
3 Νικόλαος Γιοβάνης, Μέλος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης
4 Κορίνα Κατσαλιάκη, Μέλος Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
5 Δημήτριος Μαδυτινός, Μέλος Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης

Σύνδεσμοι στις Πανεπιστημιουπόλεις

Under construction