Σύλλογος φοιτητών ΔΙΠΑΕ

Ο Σύλλογος Φοιτητών του ΔΙΠΑΕ ιδρύθηκε το 2019 κατά τη συγχώνευση των ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, και αποτελεί το δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο εκπροσώπησης των φοιτητών του ΔΙΠΑΕ, σύμφωνα με το ΑΜ ΙΔΡΥΣΗΣ: 10607/2019.

Στο Σύλλογο Φοιτητών ΔΙΠΑΕ ανήκουν οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι φοιτητών όπως αυτοί ιδρύθηκαν κατά τη δημιουργία των αντίστοιχων σχολών στα πρώην ιδρύματα.

Αναλυτικά δραστηριοποιούνται οι εξής πρωτοβάθμιοι σύλλογοι:

Για την Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης:

 • Σύλλογος Φοιτητών Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (Θεσσαλονίκης)
 • Σύλλογος Φοιτητών Σχολής Μηχανικών (Θεσσαλονίκης)
 • Σύλλογος Φοιτητών Σχολής Επιστημών Υγείας
 • Σύλλογος Φοιτητών Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών (Θεσσαλονίκης)
 • Σύλλογος Φοιτητών Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Για την Πανεπιστημιούπολη Σερρών:

 • Σύλλογος Φοιτητών Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (Σερρών)
 • Σύλλογος Φοιτητών Σχολής Μηχανικών (Σερρών)

Για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας:

 • Σύλλογος Φοιτητών Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (Καβάλας)
 • Σύλλογος Φοιτητών Σχολής θετικών Επιστημών

Για την Πανεπιστημιούπολη Κατερίνης:

 • Σύλλογος Φοιτητών Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Για την Πανεπιστημιούπολη Δράμας:

 • Σύλλογος Φοιτητών Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών (Δράμας)