Σύσταση της Επιτροπής Δεοντολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος