Ανασύνθεση Συντονιστικής Επιτροπής Ελλάδος – ΜΑΙΧ – CIHEAM