ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

Για τα μεταπτυχιακά τού τμήματος Χημείας, πληροφορίες στη διεύθυνση: https://www.ihu.gr/tmimata/chimeias/

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

Η πληροφορία θα είναι σύντομα διαθέσιμη

Τα Τμήματα της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης προσφέρουν δεκαεπτά Μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλής ποιότητας καθώς και διδακτορικές σπουδές, σε ένα ευρύ φάσμα καινοτομικών γνωστικών πεδίων που περιλαμβάνουν Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής έχουν καθιερωθεί ως κορυφαία στις επιστήμες της οικονομίας και της διοίκησης, με διεθνή αναγνώριση και κύρος, και περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΠΚΔΠΣ ΔΙΠΑΕ