Διακοπή δικτύου στην Πανεπιστημιούπολη Θέρμης – 27/10/2023

Από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) έχουν προγραμματισθεί εργασίες στην τηλεπικοινωνιακή σύνδεση ΕΚΕΤΑ – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Θέρμη) την Παρασκευή 27/10/2023 και στο διάστημα 08:30-12:30.

Λόγω των εργασιών αυτών και εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, αναμένεται να προκληθούν διακοπές στην συνδεσιμότητα του ΔιΠαΕ/Πανεπιστημιούπολη Θέρμης, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η πρόσβαση στο Internet από τις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης.

Επίσης δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΔιΠαΕ/ΠΑΚΕΔΙΠΣ αλλα και κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο ΔιΠαΕ/Θέρμη από χώρους εκτός της Πανεπιστημιούπολης Θέρμης. Ενδεικτικά αναφέρουμε: