Προσωρινή διακοπή στην υπηρεσία Uregister του ΔιΠαΕ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω εργασιών σε κεντρικές υποδομές του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) στις οποίες συνδέεται το ΔιΠαΕ, δεν θα είναι διαθέσιμη από σήμερα 29/6/2023 στις 10.00 μέχρι και την Δευτέρα 3/7/2023 στις 10.00, η υπηρεσία Uregister. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση νέων ιδρυματικών λογαριασμών (Uregister) για το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΔιΠαΕ μέσω SSO δεν θα επηρεαστεί και θα λειτουργεί κανονικά.

Εκ της  Διεύθυνσης Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης