• Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών – 1 προπτυχιακό τμήμα και 24 ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες καθώς και σε Επιστήμες Τεχνολογίας