Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές επιλογής αναδόχου για τη “συντήρηση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης Καβάλας, Δράμας και Διδυµοτείχου του ΔΙΠΑΕ για την περίοδο 2020-2021”