Προκηρύξεις προμηθειών

Αρχική/Προκηρύξεις προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αγαθών «Ανταλλακτικά επισκευής εξοπλισμού του εργαστηρίου Χημικής Τεχνολογίας»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αγαθών «Ανταλλακτικά επισκευής εξοπλισμού του εργαστηρίου Χημικής Τεχνολογίας» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αγαθών “Εξαρτήματα ενεργοποίησης εξοπλισμού του εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, για το Τμήμα Χημείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αγαθών "Εξαρτήματα ενεργοποίησης εξοπλισμού του εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας", για το Τμήμα Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ:  «ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΗˮ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ:  «ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΗˮ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου στην κεντρική βιβλιοθήκη Σίνδου του Δι.Πα.Ε

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου στην κεντρική βιβλιοθήκη Σίνδου του Δι.Πα.Ε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

21515/2023 ΑΡ. ΔΙΑΚ 9/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (WP3.ES.PP1.726137, WP4.ES.PP1.726267)21515/2023

21515/2023 ΑΡ. ΔΙΑΚ 9/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (WP3.ES.PP1.726137, WP4.ES.PP1.726267)21515/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

20987/2023 Αρ. Διακ 11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ –Προμήθεια υπηρεσιών για δημιουργία και λειτουργία ενός επιταχυντή από το ΔΙΠΑΕ με συμμετέχοντες/ωφελούμενους φοιτητές του πανεπιστημίου

20987/2023 Αρ. Διακ 11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ –Προμήθεια υπηρεσιών για δημιουργία και λειτουργία ενός επιταχυντή από το ΔΙΠΑΕ με συμμετέχοντες/ωφελούμενους φοιτητές του πανεπιστημίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Go to Top