ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΑΕ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΑΕ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη 16/2021 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων Θέρμης, Σίνδου, Σερρών, Κιλκίς του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για 12 μήνες»

Διακήρυξη 16/2021 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων Θέρμης, Σίνδου, Σερρών, Κιλκίς του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για 12 μήνες» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΗΔΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ESPD

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών κεντρικού υποσταθμού Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙΠΑΕ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών κεντρικού υποσταθμού Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙΠΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (νυν ΔΙΠΑΕ)/ΣΕΡΡΕΣ”

Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (νυν ΔΙΠΑΕ)/ΣΕΡΡΕΣ" Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ espd-request-v2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ Φ.Α.Υ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟΥ xml ΑΡΧΕΙΟ (ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΣ)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακατασκευή Εργαστηρίου και Επισκευές σε Κτίριο πρώην Οχημάτων στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙΠΑΕ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακατασκευή Εργαστηρίου και Επισκευές σε Κτίριο πρώην Οχημάτων στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών πάγκων & απαγωγού αερίων του Τμήματος Χημείας του ΔΙΠΑΕ.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών πάγκων & απαγωγού αερίων του Τμήματος Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ

Αποκαταστάσεις μονώσεων δωμάτων και στεγών κτιρίων Σίνδου και Θέρμης Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Αποκαταστάσεις μονώσεων δωμάτων και στεγών κτιρίων Σίνδου και Θέρμης Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συντήρηση καυστήρων πετρελαίου/αερίου, λεβήτων, κυκλοφορητών, υδραυλικών δικτύων θέρμανσης – ψύξης και προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τις εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης ΔΙΠΑΕ

Συντήρηση καυστήρων πετρελαίου/αερίου, λεβήτων, κυκλοφορητών, υδραυλικών δικτύων θέρμανσης – ψύξης και προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τις εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης ΔΙΠΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" Μπορείτε να "κατεβάσετε" τα παρακάτω αρχεία του διαγωνισμού (1) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ (2) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ (4) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (5) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ (6) ΕΣΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ (7) ΓΣΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ (8) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (espd request) (9) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ (10) XML (11) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Go to Top