21-2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΠΑΕ»

21-2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΠΑΕ» ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ

19/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου λεβητοστασίων εγκαταστάσεων Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ΔΙΠΑΕ»

19/2021 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου λεβητοστασίων εγκαταστάσεων Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ΔΙΠΑΕ» ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1213/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ» – «MEDITERRANEAN QUADRUPLE HELIX APPROACH TO DIGITALISATION» MED-QUAD (B_A.2.1_0088_MED-QUAD), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENI CBC MED 2014 – 2020

1213/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ» – «MEDITERRANEAN QUADRUPLE HELIX APPROACH TO DIGITALISATION» MED-QUAD (B_A.2.1_0088_MED-QUAD), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENI CBC MED 2014 – 2020 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού (WP4.ES.PP1.726265) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation»

Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού (WP4.ES.PP1.726265) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation» με ακρωνύμιο MED-QUAD και Κωδικό Έργου 80402 του Προγράμματος ENI CBC MED 2014 – 2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτός ηλεκτρονικός, κάτω των ορίων διαγωνισμός σύναψης σύμβασης προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικών Microsoft για τις ανάγκες του ΔΙΠΑΕ (Αρ. Διακήρυξης: 22/2021)

Ανοιχτός ηλεκτρονικός, κάτω των ορίων διαγωνισμός σύναψης σύμβασης προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικών Microsoft για τις ανάγκες του ΔΙΠΑΕ (Αρ. Διακήρυξης 22/2021). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Παράρτημα II - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Παράρτημα III - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα IV - ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφοράς (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) Οδηγίες ορθής υποβολής προσφορών

2021-12-29T13:39:39+02:00Τε, 29 Δεκ '21|Προκηρύξεις προμηθειών|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φωτιστικών εξωτερικού φωτισμού για την Πανεπ. Καβάλας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φωτιστικών εξωτερικού φωτισμού για την Πανεπ. Καβάλας ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2021-12-10T15:04:13+02:00Πα, 10 Δεκ '21|Προκηρύξεις προμηθειών|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2021 ΑΝΟΙΧΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ON-LINE ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2021 ΑΝΟΙΧΤΟY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ON-LINE ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΠ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

Go to Top