ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Πρόσκληση υποβολής Προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΚΕΔΠΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ» συνολικού προϋπολογισμού έως 9.485,49 ευρώ με Φ.Π.Α. 6%. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

2021-04-16T13:37:21+03:00Πα, 16 Απρ '21|Προκηρύξεις προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΠΑΕ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΠΑΕ»   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2021-04-14T16:41:38+03:00Τε, 14 Απρ '21|Προκηρύξεις προμηθειών|

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της με αριθ. 03/2021 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω τον ορίων «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου» ορισμός νέων ημερομηνιών υποβολής ηλεκτρονικών, έντυπων φακέλων προσφορών και αποσφράγισης τους.

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της με αριθ. 03/2021 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω τον ορίων «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου» ορισμός νέων ημερομηνιών υποβολής ηλεκτρονικών, έντυπων φακέλων προσφορών και αποσφράγισης τους. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΠΑΕ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΠΑΕ» ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2021-04-09T14:08:50+03:00Πα, 09 Απρ '21|Προκηρύξεις προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ WC ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΠΑΕ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ WC ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΠΑΕ» ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2021-04-09T14:07:36+03:00Πα, 09 Απρ '21|Προκηρύξεις προμηθειών|

Υποβολή Προσφοράς για την “Προμήθεια Βιβλιοθηκών”

Υποβολή Προσφοράς για την "Προμήθεια Βιβλιοθηκών" Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια Βιβλιοθηκών για τους κόμβους Θέρμης και Σίνδου, συνολικού προϋπολογισμού 6.069,80€ με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ»

Υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ» Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αγαθών και πιο συγκεκριμένα «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ», συνολικού προϋπολογισμού έως 8.167,76 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2021-04-05T13:14:43+03:00Δε, 05 Απρ '21|Προκηρύξεις προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ» (ΚΩΔ. 26/21)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ» (ΚΩΔ. 26/21) ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την “Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων OTS του ΔΙ.ΠΑ.Ε, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους”

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την "Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων OTS του ΔΙ.ΠΑ.Ε, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2021-03-26T14:54:05+02:00Πα, 26 Μαρ '21|Προκηρύξεις προμηθειών|

Υποβολή Προσφορών για την Μετάπτωση Βάσεων Δεδομένων και εκγκατάστασης-παραμετροποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων της OTS σε νέο διακομιστή

"Μετάπτωση Βάσεων Δεδομένων και εγκατάστασης – παραμετροποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων της OTS σε νέο διακομιστή" συνολικού προϋπολογισμού έως 3.472,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2021-03-26T14:43:58+02:00Πα, 26 Μαρ '21|Προκηρύξεις προμηθειών|
Go to Top