Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.