Νέα του Πανεπιστημίου

Αρχική/Νέα του Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ UPS ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ UPS ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ, ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ, ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 Ενημερώνουμε τους φοιτητές της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης για τα παρακάτω: Α. Οι φοιτητές οι οποίοι υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση να εισαχθούν στην Φοιτητική Εστία και των οποίων οι αιτήσεις εγκρίνονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης να παραλάβουν τα δωμάτιά τους, αυτοπροσώπως με το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου και της άδειας παραμονής προκειμένου για αλλοδαπούς, καθώς και της Ακαδημαϊκής τους ταυτότητας. Αν ο/η φοιτητής/ήτρια που έχει επιλεγεί δεν προσέλθει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία [...]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών στο ΔΙΠΑΕ Κατερίνης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Υλοποίηση Σχεδίου Προγράμματος SETOFF ERASMUS+ KA220 από το Τμήμα Χημείας, του ΔΙΠΑΕ

Υλοποίηση Σχεδίου Προγράμματος SETOFF ERASMUS+ KA220 από το Τμήμα Χημείας, του ΔΙΠΑΕ Το  Τμήμα Χημείας που διαλειτουργεί με το Θεσμοθετημένο εργαστήριο υποδομών μεγάλης κλίμακας «Ήφαιστος» με τον Τομέα Ερευνών σε θέματα Διακινδύνευσης, Κίνδυνων, Κρίσεων και Ασφάλειας, το οποίο ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε και το μεταπτυχιακό «Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας» βρίσκονται στην πρωτοπορία των θεμάτων σχετικά με την Διαχείριση και Αντιμετώπιση των Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών σε Εθνικό και Παγκόσμιο Επίπεδο. Με επικεφαλής ερευνητή και συντονιστή τον Επ. Καθηγητή Μιχάλη Χάλαρη, Υποστράτηγο Π.Σ. (ε.α) υλοποιείται το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SETOFF στο πλαίσιο του Eramsus+ σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και φορείς από το [...]

2022-12-05T18:45:07+02:00Δε, 05 Δεκ '22|Νέα του Πανεπιστημίου|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Απαλλαγή τελών φοίτησης

Αιτήσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗ ΦΕΚ 4659 ΦΕΚ 4689

Πρόσκληση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει οκτώ (8) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τα παρακάτω γνωστικά πεδία -- Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ως 2 θέσεις). -- Επιχειρηματικότητα και Εφοδιαστική Αλυσίδα (1 θέση). -- Βιώσιμη Εφοδιαστική (1 θέση). -- Το προϋπολογιστικό κόστος και η επίδρασή του στον σχεδιασμό Συστημάτων Κόστους (1 θέση). -- Εφαρμογές και επιπτώσεις της τεχνολογίας του κατανεμημένου καθολικού (distributed ledger) στο διεθνές εμπόριο (1 θέση). -- Επιχειρηματικά́ Μοντέλα και Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων (1 θέση). -- Σχεδιασμός Υπηρεσιών σε Κυβερνοφυσικά Συστήματα (1 θέση). [...]

Go to Top