Προκηρύξεις και σχετικές Ανακοινώσεις

Αρχική/Προκηρύξεις και σχετικές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή για την επιλογή /πλήρωση μίας(1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Καταναλωτική συμπεριφορά και αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες»(APP 29542)

Ανακοίνωση κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή για την επιλογή /πλήρωση μίας(1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Καταναλωτική συμπεριφορά και αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες»(APP 29542) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής»

Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Διευθυντή του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής» ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τομεακή - Κλαδική Οικονομική», με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ APP30227. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Πρόσκληση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει οκτώ (8) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τα παρακάτω γνωστικά πεδία -- Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ως 2 θέσεις). -- Επιχειρηματικότητα και Εφοδιαστική Αλυσίδα (1 θέση). -- Βιώσιμη Εφοδιαστική (1 θέση). -- Το προϋπολογιστικό κόστος και η επίδρασή του στον σχεδιασμό Συστημάτων Κόστους (1 θέση). -- Εφαρμογές και επιπτώσεις της τεχνολογίας του κατανεμημένου καθολικού (distributed ledger) στο διεθνές εμπόριο (1 θέση). -- Επιχειρηματικά́ Μοντέλα και Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων (1 θέση). -- Σχεδιασμός Υπηρεσιών σε Κυβερνοφυσικά Συστήματα (1 θέση). [...]

46574/2022-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

46574/2022 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

46570/2022-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

  46570/2022 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

46517/2022-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

46517/2022 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Go to Top