ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔIΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ” ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔIΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ” ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔIΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ-Β.Ι.Μ.Α.ΣΥ.Β.” ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔIΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ-Β.Ι.Μ.Α.ΣΥ.Β.” ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔIΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ” ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔIΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ” ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ επί θητεία σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Χρηματοοικονομική Λογιστική”

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ επί θητεία σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Λογιστική" (APP 20175) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση της επίκουρης καθηγήτριας κας Πολυχρονίδου Περσεφόνης Τμήματος Οικονομικων Επιστημών

Πρόσκληση εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση της επίκουρης καθηγήτριας κας Πολυχρονίδου Περσεφόνης Τμήματος Οικονομικων Επιστημών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ (APP 20360).

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την μονιμοποίηση του κ.Γαλάνη Αθανάσιου, μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Χάραξη Οδών» (APP 20360). ΑΠΟΦΑΣΗ

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου του Τμήματος "Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία". ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Έντυπο Αίτησης Υποψηφιότητας

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τυπικές μέθοδοι στην Ανάπτυξη Λογισμικού» (APP 18964)

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τυπικές μέθοδοι στην Ανάπτυξη Λογισμικού» (APP 18964), στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη θέσεων “Διευθυντή Εργαστηρίου” 4 Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ.

Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Ασφάλειας και Τεχνολογίας Δικτύων» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών με τριετή θητεία. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Πληροφορικής» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών με τριετή θητεία. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών με τριετή θητεία. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών με τριετή θητεία. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για τη διενέργεια εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για τη διενέργεια  εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης  Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Διοικητική Λογιστική και Λογιστική Κόστους» (APP19149) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Go to Top