Προκηρύξεις και σχετικές Ανακοινώσεις

Αρχική/Προκηρύξεις και σχετικές Ανακοινώσεις

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» (APP34494) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» (APP34494) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Τροποποίηση συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ

38522/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

38522/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

38510/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

38510/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

38504/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

38504/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έως την Τετάρτη 27/09/2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έως την Τετάρτη 27/09/2023 ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε)

Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής  Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του  Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε) ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ _Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» (APP34494). του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ _Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» (APP34494). του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Go to Top