Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Ακ. έτους 2021-2022 – Tμήμα Νοσηλευτικής Παράρτημα Διδυμοτείχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Ακ. έτους 2021-2022 - Tμήμα Νοσηλευτικής Παράρτημα Διδυμοτείχου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

36266/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πλήρωσης μίας (1) θέσης συνεργάτη με υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

36266/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πλήρωσης μίας (1) θέσης συνεργάτη με υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

36268/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας πλήρωσης μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη και σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

36268/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας πλήρωσης μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη και σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης των υποψηφίων για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης των υποψηφίων για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης για το έργο Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021– 2022 στο ΔΙΠΑΕ.

Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης για το έργο Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021– 2022 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, [ΕΥ Κορλός Απόστολος, ΚΕ 80741]. Περισσότερα, εδώ: https://rc.ihu.gr/?p=5000

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στη «Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου και Ευφυή Συστήματα» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ.

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου και Ευφυή Συστήματα» (APP 23293), του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. ΑΠΟΦΑΣΗ

Σύγκληση Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ για τη συγκρότηση δύο (2) Εκλεκτορικών Σωμάτων για την εκλογή δύο (2) μελών ΔΕΠ

Σύγκληση Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ για τη συγκρότηση δύο (2) Εκλεκτορικών Σωμάτων για την εκλογή δύο (2) μελών ΔΕΠ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου και Ευφυή Συστήματα» (APP 23293), του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου και Ευφυή Συστήματα» (APP 23293), του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή

Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Στρατηγικές Ανταγωνισμού στις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις» (APP23246)  προκειμένου να προβεί στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Go to Top