16 04, 2024

Ανακοίνωση-Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική» (APP 37336), του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης Κιλκίς της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ΔΙΠΑΕ.

2024-04-16T10:38:59+03:00Τρ, 16 Απρ '24|Προκηρύξεις και σχετικές Ανακοινώσεις|

12 04, 2024

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πρωτόκολλα Επιπέδου Πρόσβασης σε Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα» (APP 38327), του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2024-04-12T17:29:58+03:00Πα, 12 Απρ '24|Προκηρύξεις και σχετικές Ανακοινώσεις|

12 04, 2024

Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική των Υλικών Μηχανολογικών Κατασκευών» (APP35300) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.

2024-04-12T09:43:28+03:00Πα, 12 Απρ '24|Προκηρύξεις και σχετικές Ανακοινώσεις|

9 04, 2024

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών Μηχανολογικών Κατασκευών» (APP35300) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.

2024-04-09T11:25:56+03:00Τρ, 09 Απρ '24|Προκηρύξεις και σχετικές Ανακοινώσεις|

9 04, 2024

Απόφαση Συγκρότησης Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας ενός εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ

2024-04-15T11:18:03+03:00Τρ, 09 Απρ '24|Γενικά Νέα και Ανακοινώσεις, Νέα του Πανεπιστημίου, Προκηρύξεις και σχετικές Ανακοινώσεις|

8 04, 2024

«Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Τοπίου» (ΑΡΡ 38403), του μη αυτοδύναμου Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2024-04-08T14:50:26+03:00Δε, 08 Απρ '24|Προκηρύξεις και σχετικές Ανακοινώσεις|

4 04, 2024

Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική» (APP 37336) του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης Κιλκίς της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2024-04-04T14:46:53+03:00Πε, 04 Απρ '24|Προκηρύξεις και σχετικές Ανακοινώσεις|

Go to Top