2Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΡΑΞΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δείτε τη σχετική ΠΡΑΞΗ

Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος

Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Δείτε τη σχετική ΠΡΑΞΗ

Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής εκπροσώπων προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής εκπροσώπων προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Δείτε τη σχετική ΠΡΑΞΗ

Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής εκπροσώπων προσωπικού Ε.TE.Π. και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής εκπροσώπων προσωπικού Ε.TE.Π. και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Δείτε τη σχετική ΠΡΑΞΗ

Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με τους αναπληρωτές τους στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με τους αναπληρωτές τους στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Δείτε τη σχετική ΠΡΑΞΗ

Eκλογή εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙΠΑΕ για το ακαδ. έτος 2021-22

Eκλογή εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙΠΑΕ για το ακαδ. έτος 2021-22 Δείτε τη σχετική ΠΡΑΞΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογή εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η  Π Ρ Α Ξ Η Εκλογή εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.ΤΕ.Π.) που υπηρετεί στο Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Δείτε τη σχετική ΠΡΑΞΗ

Go to Top