Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών τροφοδοσίας, καθώς και υπηρεσιών συντήρησης για το υπέρ-υπολογιστικό κέντρο GRID, Πανεπιστημιούπολης Καβάλας ΔΙΠΑΕ