Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι φοιτητές, να υποβάλουν αίτηση ΣΙΤΙΣΗΣ για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής σίτισης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://sitisi.ihu.gr/
Η πλήρης ανακοίνωση, παρακάτω: