Φοιτητική μέριμνα

Αρχική/Φοιτητική μέριμνα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ ΠΡΩΤ.5247/09-02-2023

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ ΠΡΩΤ.5247/09-02-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανακοίνωση ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, της πανεπιστημιούπολης ΚΑΒΑΛΑΣ του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι φοιτητές, να υποβάλουν αίτηση ΣΙΤΙΣΗΣ για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής σίτισης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://sitisi.ihu.gr/ Η πλήρης ανακοίνωση, παρακάτω: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

20136/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ ΠΡΩΤ.5247/09-02-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΕΛΛΑΔΟΣ» ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΕΝΓΑΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η Ενγαία δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και πρόσφατα με τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Υπάρχουν δύο (2) θέσεις διαθέσιμες για πρακτική άσκηση στην εταιρεία μας. Περισσότερα, στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ του ΔΙΠΑΕ, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Παρακαλείσθε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως υποβάλετε αίτηση ΣΤΕΓΑΣΗΣ για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα και σε pdf μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegasi@emt.ihu.gr. Η αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι σε pdf μορφή. Παρακαλείσθε για τη χρήση του ιδρυματικού σας email για την αποστολή των αιτήσεων. Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ορίζεται ως η 2η Ιουλίου 2023 και ώρα 23.59. Αναλυτικές οδηγίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και για τον τρόπο συλλογής και κατάθεσής τους παρατίθενται στο «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών Στέγασης-Σίτισης» το οποίο [...]

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λειτουργία ΔΙ.ΠΑ.Ε. κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα

Λειτουργία ΔΙ.ΠΑ.Ε. κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα Οι διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα: 13-04-2023 (Μεγάλη Πέμπτη) έως και 18-4-2023. Εξαιρούνται οι εξής Υπηρεσίες, οι οποίες θα παραμείνουν ανοικτές: - Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)/ΔΙΠΑΕ- Επιτροπή Ερευνών, ο οποίος θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας. - Το Τμήμα Πληροφορικής ΠΚΔΠΣ της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. - Οι Φοιτητικές Εστίες. - Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και Αρχείου Θέρμης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υποθέσεων. Για την διασφάλιση της επικοινωνίας των πολιτών με το Ίδρυμα, οι τηλεφωνικές γραμμές της Διοίκησης μπορούν να μεταβιβασθούν στο Τμήμα [...]

Go to Top