Διακήρυξη 05/2022 – Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση έκτασης οκτακοσίων εξήντα ενός στρεμμάτων και οκτακοσίων τετραγωνικών μέτρων (861,8) του Αγροκτήματος της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης στη Σίνδο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος